Vattenvård

Finsk-svenska gränsälvskommissionens uppgift är att främja samarbetet mellan Sveriges och Finlands myndigheter med avsikt att samordna de program, planer och åtgärder vars syfte är att uppnå de mål som bestämts för vattnets kvalitet och att följa vattenstatusen. ​Gränsälvskommissionen har rätt att yttra sig i tillståndsärenden eller överklaga beslut om de påverkar gränsälvarnas eller kustvattenområdenas status.

​Kommissionen ansvarar för att gemensam information ges och att gemensamma informationsmöten hålls om de program och planer som anges i överenskommelsen.

​Kommissionens verksamhetsområde är Torneälvens internationella vattenvårdsområde som täcker Torneälvens vattenområde och kustvattenområdet utanför Torneälvens mynning. De största gränsälvarna är Torneälven och Muonioälven.

Förvaltningsplan för Torne älvs vattenförvaltningsområde 2022-2027 Del 1 Vattenförvaltningsområdesspecifika uppgifter. Läs publikationen här: https://urn.fi/URN:ISBN:978-952-398-036-5

​Regeringen har godkänt vattenmyndigheternas åtgärdsplan för vatten 2022-06-12 https://www.lansstyrelsen.se/norrbotten/om-oss/nyheter-och-press/nyheter—norrbotten/2022-06-16-regeringen-har-godkant-vattenmyndigheternas-atgardsprogram.html

Vattenverksamhet https://www.lansstyrelsen.se/norrbotten/miljo-och-vatten/atgarder-och-verksamheter-i-vatten/vattenverksamhet.html

Recipientkontroll
Avloppsvatten

Gränsälvskommissionen var med i produceringen av avloppsutredning inom Tornedalen, ladda ner rapporten nedan:

Seminarier och Tornedalens vattenparlament år 2017-2011

Presentationer från dessa seminarier och vattenparlament finns att beställa från vårt kansli.

Tornedalens vattenparlament den 25 oktober 2017 Plats Park-hotell i Torneå, Finland

UNECE gränsvattenseminariet den 23 maj 2017 i Haparanda​

Kommunseminariet 28.-29.9.2016 i Muonio Olos

​​​​​​TORNEDALENS VATTENPARLAMENT 2015 I TORNEÅ


LAX- OCH VATTENPARLAMENT DEN 11-12 NOVEMBER 2014


Vattenparlamentet i Haparanda, 2013-11-06


Vattenparlamentet i Ylläs, 2012-10-26

Myndighetsseminarium i Haparanda 2012

Vattenparlamentet i Pajala 2011-11-02