Fiske

Fisket i området förvaltas av nationella myndigheter, i Sverige Havs och vattenmyndigheten och Länsstyrelsen i Norrbottens län. I Finland Jord- och skogsbruksministeriet i Helsingfors och Lapplands NTM-central i Rovaniemi.​ Detaljbestämmelser om fiske finns i Torneälvens fiskestadga, som är en del av överenskommelsen. Fiskestadgan reglerar bland annat fisketider, fiskemetoder och fiskeredskap.

Syftet med reglerna är att, med hänsyn  till ett skäligt nyttjande som främjar hela gränsregionens intressen, åstadkomma en  rimlig och rättvis balans ur bestånds- och nyttjandesynpunkt mellan områdets sammantagna fiskeintressen. ​Utgångspunkten är att det fiske som bedrivs idag ska kunna fortgå och ge goda och stabila förutsättningar samtidigt som nya verksamheter ska kunna etableras och utvecklas till nytta för hela Tornedalen.

Myndigheterna förhandlar årligen om Torneälvs fiskeregler, läs protokoll 2024 nedan.

Finska jord- och skogsbruksministeriet gjorde ett pressmeddelande om fiskeregler den 4 april 2024. Läs genom att följa upp länken:

Länsstyrelsen i Norrbottens län gjorde ett infopaket om Torneälvsfiske under säsong 2023, ladda ner nedan. Vi uppdaterar paketet efter att vi har fått ny information:

Naturresursinstitutet följer laxuppvandringen i Torneälv

Antalet vandringslaxar, Kattilakoski ekolod följ här

Biologiskt underlag

Förhindra smittan

Länsstyrelsen i Norrbottens län informerar om sätt att skydda älvar från kräftpesten läs mer

Laxkvoten på havsområdet

Uppföljningen i Sverige

Uppföljning i Finland

Fiskeområden i Torne älvs vattenområde

https://www.havochvatten.se/fiske-och-handel/rapportering-och-e-tjanster/fiskekartan.html

https://fiskekartan.se/

Fiska i Torne älv?

Allmän information om nödvändiga tillstånd och köpstället på Eräluvat (information på svenska) Broschyren läs här


Tillsyn 2023

SVERIGE

John Malmström (+46 761 124 994)

FINLAND

Juha Niemelä (0295 037 040)
Petteri Ikonen (0295 037 025)
Sauli Rauhala (0295 037 101)
Kari Mäntynenä (0295 037 104) 
Raimo Isometsä (numret anges senare)

Rapportera din fångst

Anmäl din laxfångst lätt här på lohitilasto.fi OBS, välj där länken På svenska

Sjuka laxar?

Hittar du en sjuk eller skadad lax nu under fisket i sommar är det viktigt att du rapporterar in ditt fynd här