Fiske

Fisket i området förvaltas av nationella myndigheter, i Sverige Havs och vattenmyndigheten och Länsstyrelsen i Norrbottens län. I Finland Jord- och skogsbruksministeriet i Helsingfors och Lapplands NTM-central i Rovaniemi.​ Detaljbestämmelser om fiske finns i Torneälvens fiskestadga, som är en del av överenskommelsen. Fiskestadgan reglerar bland annat fisketider, fiskemetoder och fiskeredskap.

Syftet med reglerna är att, med hänsyn  till ett skäligt nyttjande som främjar hela gränsregionens intressen, åstadkomma en  rimlig och rättvis balans ur bestånds- och nyttjandesynpunkt mellan områdets sammantagna fiskeintressen. ​Utgångspunkten är att det fiske som bedrivs idag ska kunna fortgå och ge goda och stabila förutsättningar samtidigt som nya verksamheter ska kunna etableras och utvecklas till nytta för hela Tornedalen.

Obs. Förändringar för fiskestadgan avgörs årligen i förhandlingar mellan finska och svenska staterna, läs mer nedan:

I pressmeddelandet från finska Statsrådet ges en sammanfattning av kompletteringarna till Torneälvs fiskestadga för år 2022:

Fiska i Torne älv?

Allmän information om nödvändigt tillstånd kan läsas på Tornealvslaxkort.se

Tillsyn

SVERIGE

John Malmström

FINLAND

Juha Niemelä tel. +358 295 037 040

Petteri Ikonen tel. +358 295 037 025

Havsområdet: Pekka Pyykönen arbetstelefon: +358 295 037 505

Rapportera din fångst

Anmäl din laxfångst lätt här på lohitilasto.fi OBS, välj där länken På svenska