Yttranden 2017-2018

Års 2018 och 2017 yttranden kan du läsa på rubriknivå nedan. Behöver du handlingarna, kontakta gränsälvskommissionens kansli via e-post: info(at)fsgk.se

2018

2018-12-12 Yttrande om delvis återkallelse av tillstånd till gruvverksamhet i Pajala
2018-11-30 Yttrande om förordningsförslag i det kommersiella fisket i Finland
2018-11-01 Yttrande om planerade fiskelagsförändringar i Finland
2018-09-12 Yttrande om års 2019 fiskekvot i Östersjön
2018-07-05 Yttrande om vattenvård inom Torneälvs vattendistrikt
2018-05-25 Yttrande om Rautuvaara och Hannukainen gruvindustrimområdens delgeneralplan
2018-04-26 Yttrande om kvotsystem för kommersiellt fiske i Finland
2018-02-26 Yttrande om förhandlingarna mellan Finland och Sverige angående Torneälvens fiskestadga
2018-01-19 Yttrande om miljötillstånd för HaparandaTorneå reningsverk 

2017

2017-11-06 Yttrande om MSB rapport om områden med betydande översvämningsrisk
2017-09-11 Yttrande om års 2018 fiskekvot i Östersjön
2017-03-28 Yttrande om förslag till Hannukainen gruvområde delgeneralplan i Kolari kommun
2017-02-28 Yttrande om förförordningar (Finland) som reglerar laxfisket
2017-02-24 Yttrande om förhandlingarna mellan Finland och Sverige angående Torneälvens fiskestadga 2017