Tillgänglighet

Tillgänglighet på webbplatsen


Webbplatsen är delvis förenlig med nivå AA i standarden Web Content Accessibility Guidelines version 2.1. Vilket innehåll som inte är tillgängligt beskrivs nedan.

Användning utan synförmåga eller användning med nedsatt syn
  • Enstaka kartor på webbplatsen som är avsedda att användas för navigering saknar alternativ lägesinformation. WCAG 1.1.1 (AA).
Hanterbar, tillgänglighet via tangentbord
  • Dokument i formatet pdf som utgörs av kartor kan ha innehåll som inte är tillgängligt via tangentbord.

Om du behöver någon information från webbplatsen i något annat format än det som webbplatsen erbjuder kan du kontakta oss.

Rapportera brister i webbplatsens tillgänglighet

Vi strävar hela tiden efter att förbättra webbplatsens tillgänglighet. Om du upptäcker problem som inte är beskrivna på den här sidan, eller om du anser att vi inte uppfyller lagens krav, meddela oss så att vi får veta att problemet finns.

Tillsyn

Myndigheten för digital förvaltning har ansvaret för tillsyn för lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Om du inte är nöjd med hur vi hanterar dina synpunkter kan du kontakta Myndigheten för digital förvaltning och påtala det.

Kontaktuppgifter till Finsk-Svenska Gränsälvskommissionen

E-post: info@fsgk.se

Telefon:  +46 72 523 5590