Naturskydd

I enlighet med gränsälvsöverenskommelsen ska Finsk-svenska gränsälvskommissionen fästa särskild uppmärksamhet på:

  • Naturskydd, skydd av kulturvärden och miljöskydd på Finlands och Sveriges gemensamma avrinningsdistrikt
  • Hållbart nyttjande av vattenresurserna
  • Skydd och hållbart nyttjande av fiskebestånden

I Gränsälvskommissionens uppgifter har särskilt angivits främjandet av samordningen av ländernas myndigheters och kommuners arbete med naturskyddsplaner för gränsälvarna.

Natura 2000

Torneälvens internationella avrinningsdistrikt ingår i Natura 2000-nätverket för skydd av värdefull natur både i Finland och i Sverige. Läs mer på länsstyrelsens (Norrbotten) hemsida