Yttranden 2019-2020

År 2020

2020-12-21 Yttrande angående nationellt värdefulla landskapsområden (Finland)
2020-12-17 Yttrande angående Haparanda riskhanteringsplan
2020-10-12 Yttrande angående Torneå Karhakkamaa vindkraftspark
2020-09-10 Yttrande angående förslag till laxfiskekvoten år 2021 på Östersjön
2020-08-04 Yttrande angående Outokumpu-verkens miljö- och vattenhushållningstillstånd
2020-06-15 Yttrande angående vattenförvaltningsutredningen ”En utvecklad vattenförvaltning”
2020-03-03 Gränsälvskommissionens yttrande om fiskestadgan
2020-02-17 Yttrande om Pajala avloppsreningsverk
2020-02-14 Yttrande om Mattila vattenskyddsområde
2020-01-08 Yttrande gällande miljökonsekvensbedömningen om planerat nytt smältverk i Torneå

2019

2019-12-16 Yttrande angående Torneälvens fiskestadga år 2020
2019-10-31 Viktiga frågor Bottenvikens vattendistrikt 2021-2027
2019-07-01 Yttrande om ekonomisk säkerhet av Tapuli gruva och Kaunisvaara anrikningsverk
2019-07-01 Yttrande angående Talga Graphene AB samrådsmaterial av graffitgruva i Kiruna
2019-06-27 Yttrande om Kolari reningsverkets tillståndsansökan
2019-05-10 Yttrande om Pajala reningsverk
2019-03-06 Yttrande om Kaunis Iron MKB-processen i Pajala
2019-02-26 Yttrande (nr 2) om Torneälvens fiskestadga
2019-02-22 Yttrande om Hannukainen gruva tillståndsansökan enligt miljö- och vattenlagen
2019-01-25 Yttrande om Torneälvens fiskestadga
2019-01-17 Yttrande om Torne-Muonioälvars recipientkontroll

Äldre än års 2019 yttranden kan du läsa på rubriknivå här. Behöver du handlingarna, kontakta gränsälvskommissionens kansli via e-post: info(at)fsgk.se