Yttranden 2014-2016

Års 2016, 2015 och 2014 yttranden kan du läsa på rubriknivå nedan. Behöver du handlingarna, kontakta gränsälvskommissionens kansli via e-post: info(at)fsgk.se

2016

2016-09-07 Yttrande om fiskekvoter år 2017 på Östersjön
2016-08-22 Yttrande om Pello kommuns delgeneralplan för Palovaara vindkraftpark
2016-06-01 Yttrande om Hannukainen gruva bearbetningskoncession i Kolari kommun
2016-04-29 Yttrande om nationellt värdefulla landskapsområden i Finland
2016-04-13 Yttrande om vindkraftspark Reväsvaara delgenral plan i Ylitornio kommun
2016-01-15 Yttrande om förhandlingarna mellan Finland och Sverige angående Torneälvens fiskestadga  2016
2016-02-17 Yttrande om omprövning av anläggningen Risuddens avloppsreningsverk

2015

2015-12-15 Yttrande om Rautuvaara avloppsreningsverk som rensar Ylläs avloppsvatten 
2015-12-10 Yttrande om tillståndsvillkoren för Kolari avloppsreningsverk
2015-12-04 Yttrande om bearbetningskoncession för Isovuoma torvbrytning i Övertorneå
2015-09-08 Yttrande om fiskemöjligheter på Östersjön under 2016
2015-07-10 Yttrande om Reväsvaara vindkraftspark miljökonsekvensbeskrivning
2015-06-01 Yttrande om tillstånd för fortsatt drift av Bottenvikens Reningsverk AB i Haparanda
2015-04-30 Yttrande om Torneälvs och Bottenvikens vattenförvaltningsplan 2016-2021
2015-04-30 Yttrande om Torneås och Haparandas översvämningsriskhanteringsplan
2015-02-05 Yttrande om Torneälvens fiskestadga år 2015, förhandlingar med Sverige
2015-01-26 Yttrande om generalplanen för vindkraftbygge i Enontekis kommun, Finland

2014

2014-12-04 Yttrande om miljökonsekvensbedömningsprogram för Reväsvaara vindkraftspark i Ylitornio kommun
2014-10-15 Yttrande om Haparandas riskhanteringsplan (översvämning)
2014-09-18 Yttrande om Östersjöns laxkvot år 2015
2014-07-04 Yttrande om MKB angående Palovaara -Ahkiovaara vindkraftspark i finska Pello
2014-07-04 Yttrande om Haparanda reningsverk miljötillstånd
2014-06-27 Yttrande om Neova AB:s Isovuoma torvproduktion i Övertorneå
2014-06-27 Yttrande om Kaunisvaara miljötilltåndsansökan
2014-06-13 Yttrande om miljötillstånd till Leväjänkkä torvbrytningsområde
2014-05-23 Yttrande om förslag till övervakningsprogram för Finlands havsförvaltningsplan
2014-02-28 Yttrande om Finlands nationella laxstrategi
2014-02-07 Yttrande om gruvdistriktsansökan till Tukes
2014-02-05 Yttrande om förhandlingarna med Sverige om Torne älvs fiskeområde
2014-02-03 Yttrande om propositionen till en ny fiskelag i Finland