Kalastus

Rajajokikomissio on Suomen ja Ruotsin välinen yhteistyöelin. Rajajokisopimuksen tarkoituksena on, että kummallakin maalla on mahdollisuus rajajokien tasapuoliseen käyttöön. Erityistä huomiota kiinnitetään siihen, että kalakantojen käyttö on kestävää. Tornionjoen kalastussääntö on olennainen osa 1.10.2010 voimaan astunutta rajajokisopimusta. Kalastussääntö kertoo mm. pyyntiajat, sallitut ja kielletyt pyyntitavat ja pyydykset sekä kalastuspaikat.​

Rajajokikomissiolla on oikeus antaa lausunto ennenkuin kalastusta koskevista määräyksistä ja niistä myönnettävistä poikkeuksista tehdään päätös.

Huom. Kalastussäännön poikkeuksista neuvotellaan vuosittain ennen 1. huhtikuuta. Ohessa viranomaisten neuvottelupöytäkirja kaudelle 2024.

Maa- ja metsätalousministeriön tiedote 4.4.2024:

Kalastusmääräykset lyhentävät lohen kalastusaikaa Tornionjoella

Tornionjoen kalastusmääräyksiä joudutaan kiristämään jokialueella viime vuoteen verrattuna. Maa- ja metsätalousministeriö sekä Ruotsin meri- ja vesiviranomainen sopivat Tornionjoen tulevan kalastuskauden kalastusmääräyksistä, ja ne tulevat voimaan 1.6.2024.

Suomi ja Ruotsi neuvottelevat Tornionjoen kalastusmääräyksistä vuosittain. Tavoitteena on varmistaa, että määräykset ovat riittävällä tasolla suhteessa kalakantojen tilaan ja että kalastus sopimusalueella on kestävää.

Lohenkalastus Tornionjoessa alkaa tänä vuonna viikkoa myöhemmin ja päättyy viikkoa aiemmin verrattuna edellisiin vuosiin. Kalastus on sallittua 8.6. klo 12 alkaen. Viimeinen sallittu kalastuspäivä on 25.8.

Lohen lippokalastuskausi eli kalastus pitkävartisella haavilla alkaa 8.6. keskipäivällä. Viimeinen sallittu kalastuspäivä on 15.7.

Myös puntti- eli spinnflugakalastuksen kalastusaikaa siirretään myöhemmäksi. Tämä viehekalastuksen muoto heittopainon avulla on sallittua keskipäivästä 8.6. alkaen 16.6 saakka karttaan merkityillä alueilla Kukkolankoskella molemmin puolin valtionrajaa sekä Matkakoskella Suomen puolella. Spinnflugakalastus tai yli 40 grammaa painavat vieheet, jotka voivat tarttua lohiin niiden ulkopuolelta ovat siten kyseisillä koskialueilla kiellettyjä 17.6. alkaen.

Kalastusmääräyksiä koskevien neuvottelujen pohjana käytetään Luonnonvarakeskuksen ja Ruotsin maatalousyliopisto SLU:n laatimaa raporttia Tornionjoen kalakantojen tilasta.

Tulevalle kalastuskaudelle tehdyt muutokset liittyvät siihen, että lohen heikko nousu Tornionjokeen saattaa jatkua, mistä syystä lohen kalastuspainetta joessa vähennetään kalastuskauden alussa ja lopussa. Tällä tavalla suojellaan lisääntymisen ja monimuotoisuuden kannalta arvokkaita suurikokoisia lohia, jotka nousevat jokeen kalastuskauden alussa ja jotka ovat asettuneet kutureviireilleen joen yläjuoksulle kalastuskauden lopussa.

Sidosryhmien kuulemisessa esille nousi etenkin ehdotus siitä, että kalastuskauden alkua siirrettäisiin myöhemmäksi noin viikolla ensimmäiseen koulujen päättymistä seuraavaan viikonloppuun.

Kalastuskauden loppua koskevista rajoituksista käsitykset vaihtelivat paljon. Huolta kannettiin kalastusmatkailuyritysten toimintaedellytyksistä, joka neuvotteluratkaisussa otettiin huomioon siten, että kalastuskautta lyhennettiin loppupäästä 10 päivää ehdotettua vähemmän.

Suomi ehdotti myös kalastajakohtaisten rysämäärien rajoittamista sopimusalueella, josta ei kuitenkaan päästy yhteisymmärrykseen.

Pöytäkirjalla sovitut määräykset viedään kansalliseen lainsäädäntöön valtioneuvoston asetuksella. Asetuksen mukainen pöytäkirja julkaistaan myös valtiosopimussarjassa. (Tiedote päättyy)

Kalalle Tornionjokilaaksoon?

Tornionjoella kalastukseen tarvittava lupa, ja yleistä tietoa, lue Metsähallituksen sivulla Eräluvat

Lapin ELY-keskus on koonnut Tornionjoella kalastukseen tietoa tänne

Luonnonvarakeskuksen nousulohiseuranta Tornionjoella

Seuraa lohennousua täällä

Valvonta

Kalastuksen valvontaan liittyvissä asioissa voi ottaa yhteyttä ELY-keskuksen kalastuksenvalvojiin. Kaikki valvojat eivät työskentele koko kesää. Mikäli johonkin valvojaan ei saa yhteyttä, kannattaa yrittää soittaa seuraavalle:

Juha Niemelä (0295 037 040)
Petteri Ikonen (0295 037 025)
Sauli Rauhala (0295 037 101)
Kari Mäntynenä (0295 037 104) 
Raimo Isometsä (numero tulee myöhemmin)

Yhteyttä voi ottaa myös ruotsalaiseen valvojaan.
John Malmström (+46 761 124 994)

Saalisilmoitus

Ilmoita lohisaaliisi helposti sovelluksessa lohitilasto

Tornionjoen lohi-, meritaimen – ja vaellussiikakannat- yhteinen biologinen selvitys kalastussäääntöjen arvioimiseksi vuodelle 2023 LUKE ja SLU:

Lohikiintiö merellä

Kalastuskiintiön seuranta Suomessa

Lohiiintiön seuranta Ruotsissa

Kalatalousalueet Tornionjoen vesistöalueella

https://www.enontekionkalatalousalue.fi/

https://vaylankalatalousalue.fi/

https://www.tengelionjoenkalatalousalue.fi/ajankohtaista/