Kalastus

Rajajokikomissio on Suomen ja Ruotsin välinen yhteistyöelin. Rajajokisopimuksen tarkoituksena on, että kummallakin maalla on mahdollisuus rajajokien tasapuoliseen käyttöön. Erityistä huomiota kiinnitetään siihen, että kalakantojen käyttö on kestävää. Tornionjoen kalastussääntö on olennainen osa 1.10.2010 voimaan astunutta rajajokisopimusta. Kalastussääntö kertoo mm. pyyntiajat, sallitut ja kielletyt pyyntitavat ja pyydykset sekä kalastuspaikat.​

Rajajokikomissiolla on oikeus antaa lausunto ennenkuin kalastusta koskevista määräyksistä ja niistä myönnettävistä poikkeuksista tehdään päätös.

Viranomaisten neuvottelupöytäkirja vuodelle 2022, lue suomeksi alla oleva tiedosto:

Yhteislupa

Tornionjoella kalastukseen tarvittava lupa, ja yleistä tietoa, lue täältä

Biologinen neuvonanto LUKE; SLU

Saalisilmoitus

Ilmoita lohisaaliisi helposti sovelluksessa lohitilasto

Lapin ELY-keskuksen ohjeet Tornionjoelle

Lapin ELY-keskuksen ohjeet, lue täällä

Kukkolankoski lokakuussa 2021, kuva Simja Lempinen