Lausunnot 2011-2013

Näitä rajajokikomission vanhempia lausuntoja voi tilata komission kansliasta osoitteesta info(at)fsgk.se

Lausunnot 2013

25.11.2013 Lausunto Northlandin Hannukaisen kaivoksen YVA:sta
23.9.2013 Lausunto Norrbottenin läänin vesihuoltosuunnitelmasta
16.9.2013 Lausunto Itämeren vuoden 2014 lohikiintiöstä
23.8.2013 Lausunto Tornion Röyttän tuulivoimapuiston osayleiskaavasta
16.8.2013 Lausunto Outokummun tehtaiden LNG-terminaalin ympäristövaikutusten arvioinnista
4.6.2013 Lausunto vesienhoidon työohjelmasta Tornionjoen vesienhoitoalueella
11.2.2013 Lausunto Outokummun tehtaiden LNG-terminaalin YVA-ohjelmasta
1.2.2013 Lausunto Suomen ja Ruotsin välisistä kalastussääntöneuvotteluista
14.1.2013 Lausunto Pellon kirkonkylän jätevedenpuhdistamon ympäristölupahakemuksesta
14.1.2013 Lausunto Ylitornion kirkonkylän jätevedenpuhdistamon ympäristölupahakemuksesta

Lausunnot 2012

20.12.2012 Tornion-Muonionjoen vesistötarkkailusuunnitelmasta vuosille 2013-2018
5.12.2012 Lausunto kalastusrajoituksesta Itämerellä
15.10.2012 Kaunisvaaran kaivoksen ympäristölupa
10.9.2012 Ylläksen jätevedenpuhdistamo
7.9.2012 Lausunto EU-komission ehdotukseen vuoden 2013 Itämeren kalastusmahdollisuuksista
23.8.2012 Lausunto kansainvälisestä YVA:sta
21.8.2012 Lausunto Haaparannan yleiskaavasta
20.6.2012 Länsi-Lapin maakuntakaavaehdotus
15.5.2012 Merenhoidon suunnittelu
16.3.2012 Röyttän tuulipuiston osayleiskaavasta
1.3.2012 Muonion Särkijärven kalanviljelylaitoksesta lausunto
9.2.2012 Turvetuotantoalue Jokivuomaa koskeva lausunto

Lausunnot 2011

2.2.2011 Pajalan yleiskaavan lausunto
25.3.2011 Mielmukkavaaran asemakaava
26.4.2011 Hannukaisen rautakaivoshankkeen lausunto
27.6.2011 Lapin merkittävät tulvariskialueet lausunto
3.5.2011 Kalastuksen järjestelyistä Tornionjoen kalastusalueella lausunto
14.10.2011 Länsi-Lapin maakuntakaavaluonnokseen lausunto
2.12.2011 Tornionjoen kalastusalueen kalastussäännöstä lausunto
7.12.2011 EU:n parlamentin ja neuvoston asetukseen Itämeren lohikannasta lausunto