Lausunnot 2020

21.12.2020 Lausunto valtakunnallisesti arvokkaista maisema-alueista (Suomessa)
17.1.2020 Lausunto Haaparannan tulvariskien hallintasuunnitelmasta
12.10.2020 Lausunto Tornion Karhakkamaan tuulivoimapuistosta
9.10.2020 Lausunto ehdotuksesta Itämeren vuoden 2021 lohikiintiöksi
4.8.2020 Lausunto Tornion Outokummun tehtaiden vesi- ja ympäristöluvasta
15.6.2020 Lausunto Ruotsin vesienhallinnon uudistukseen
3.3.2020 Rajajokikomission 2. lausunto Tornionjoen kalastussääntöön vuodelle 2020
17.2.2020 Lausunto Pajalan jätevedenpuhdistamon lupahakemuksesta
14.2.2020 Lausunto Mattilan vedenottamon suojelualueesta
8.1.2020 Lausunto Lapin ELY-keskukselle Outokummun sulaton YVA:sta

Lausunnot 2019

16.12.2019 Lausunto MMM:lle vuoden 2020 Tornionjoen kalastussääntöön
31.10.2019 Lausunto Pohjanlahden vesiviranomaiselle (Ruotsi) vesienhoidon tärkeistä kysymyksistä
1.7.2019 Lausunto Kaunisvaaran rikastamon ja Tapulin kaivoksen taloudellisesta vakuudesta
1.7.2019 Lausunto Talga AB:n suunnitelmista avata grafiittikaivos Kiirunan kunnassa
27.6.2019 Lausunto Kolarin jätevedenpuhdistamon ympäristölupahakemuksesta
10.5.2019 Lausunto Pajalan jätevedenpuhdistamosta
6.3.2019 Lausunto Pajalan Kaunis Iron -kaivoksen laajennuksen YVA-menettelystä
26.2.2019 Lausunto n:o 2 Tornionjoen kalastusääntöön
22.2.2019 Lausunto Hannukaisen kaivoksen vesi- ja ympäristölupahakemuksesta
25.1.2019 Lausunto Tornionjoen kalastusäännöstä kaudelle 2019
17.1.2019 Lausunto Tornio-Muoniojoen vesistötarkkailusta