Lausunnot 2017-2018

Näitä rajajokikomission antamia vanhempia lausuntoja voi tilata kansliasta osoitteesta info(at)fsgk.se

2018

Lausunto toimiluvan osittaisesta peruuuttamisesta Pajalan kaivoksella 12.12.2018
Lausunto kaupallisen kalastuksen asetusehdotuksista Suomessa 30.11.2018
Lausunto Suomen kalastuslain muutosehdotuksista 1.11.2018
Lausunto vuoden 2019 Itämeren kalastuskiintiöstä 12.9.2018
Lausunto Tornionjoen vesienhoitoalueen keskeisistä kysymyksistä 5.7.2018
Lausunto Rautuvaaran ja Hannukaisen kaavasta 25.5.2018
Lausunto kaupallisen kalastuksen kiintiöjärjestelmään 26.4.2018
Lausunto Tornionjoen kalastussääntöä koskeviin neuvotteluihin 26.2.2018
Lausunto Haaparannan jätevedenpuhdistamon ympäristöluvasta 19.01.2018

2017

Lausunto MSB:n merkittävien tulvariskialueiden tarkasteluraportista 6.11.2017
Lausunto vuoden 2018 Itämeren kalastuskiintiöistä 11.9.2017
Lausunto Hannukaisen kaivosalueen osayleiskaavaehdotuksesta 28.3.2017
Lausunto lohenkalastuksen rajoittamista koskeviin asetusluonnoksiin 28.2.2017
Lausunto Tornionjoen kalastussääntöä koskevista neuvotteluista Ruotsin kanssa vuodelle 2017, päivämäärä 24.2.2017