Lausunnot vuosilta 2016, 2015 ja 2014

Rajajokikomission lausuntoja voi tilata kansliasta sähköpostitse info(at)fsgk.se Uusimmat lausunnot vuosilta 2022 ja 2021 ovat sivuilla luettavissa.

Lausunnot 2016

7.9.2016 Lausunto vuoden 2017 kalastuskiintiöistä Itämerellä
22.8.2016 Lausunto Pellon Palovaaran tuulipuiston osayleiskaavasta
1.6.2016 Lausunto Hannukaisen kaivospiirihakemukseen
12.5.2016 Lausunto EU:n yhteiseen kalastuspolitiikkaan
29.4.2016 Lausunto valtakunnallisesti arvokkaista maisema-alueista
13.4.2016 Lausunto Ylitornion Reväsvaaran tuulivoimapuiston osayleiskaavasta
15.11.2016 Lausunto Tornionjoen kalastussääntöä koskevista neuvotteluista Ruotsin kanssa vuodelle 2016
17.2.2016 Lausunto Vitsaniemen jätevedenpuhdistamon luvan uusimisesta

Lausunnot 2015

15.12.2015 Lausunto Ylläksen jätevesiä käsittelevän Rautuvaaran puhdistamon ympäristöluvasta
10.12.2015 Lausunto Kolarin kirkonkylän jätevedenpuhdistuslaitoksen ympäristöluvasta
4.12.2015 Lausunto Isovuoman turvetuotantoalueen toimiluvan jatkamisesta
8.9.2015 Lausunto kalastuksesta Itämerellä kaudeksi 2016
10.7.2015 Lausunto Reväsvaaran tuulivoimahankkeen ympäristövaikutusten arviointiselostuksesta
1.6.2015 Lausunto Haaparannan Bottenviken Reningsverk jätevedenpuhdistamon ympäristöluvasta
30.4.2015 Lausunto Tornionjoen ja Bottenvikenin vesistöalueen vesienhoitosuunnitelmista 2016-2021
30.4.2015 Lausunto Tornion ja Haaparannan tulvariskien hallintasuunnitelmista
5.2.2015 Lausunto Tornionjoen kalastussääntöä vuonna 2015 koskeviin neuvotteluihin
26.1.2015 Enontekiön tuulivoimarakentamista ohjaavan yleiskaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta

Lausunnot 2014

4.12.2014 Lausunto Ylitornion Reväsvaaran tuulipuiston YVA-ohjelmasta
15.10.2014 Lausunto Haaparannan tulvariskien hallintasuunnitelman laatimiseen
18.9.2014 Lausunto Itämeren vuoden 2015 lohikiintiöksi
4.7.2014 Lausunto Pellon Palovaaran-Ahkiovaaran tuulivoimapuiston YVA-ohjelmaan
4.7.2014 Lausunto Haaparannan jätevedenpuhdistamon ympäristöluvasta
27.6.2014 Lausunto Neova AB:n Isovuoman turvetuotantoalueen suunnitelmasta
25.6.2014 Lausunto Northlandin Kaunisvaaran kaivoksen ympäristölupahakemuksesta
13.6.2014 Lausunto Leväjänkän turvetuotantoalueen ympäristöluvasta
23.5.2014 Lausunto ehdotuksesta Suomen merenhoitosuunnitelman seurantaohjelmaksi
28.2.2014 Lausunto MMM:lle Suomen kansallisesta lohistrategiasta
7.2.2014 Lausunto Tukesille Hannukaisen ja Rautuvaaran kaivospiiriin
5.2.2014 Lausunto Tornionjoen kalastussääntöneuvotteluihin
3.2.2014 Lausunto hallituksen esitysluonnokseen Suomen uudeksi kalastuslaiksi