Luonnonsuojelu

Rajajokisopimuksen tavoitteiden mukaisesti Rajajokikomission tulee kiinnittää erityistä huomiota 

–          Suomen ja Ruotsin yhteisellä vesistöalueella luonnonsuojeluun, kulttuuriarvojen suojeluun ja ympäristönsuojeluun

–          vesivarojen kestävään käyttöön sekä

–          kalakantojen suojeluun ja kestävään käyttöön

 Rajajokikomission tehtävissä on erikseen mainittu, että komission tulee edistää rajajokien luonnonsuojelusuunnitelmiin liittyvän työn yhteensovittamista.

Natura 2000

Tornionjoen vesistöalue kuuluu Natura 2000-alueeseen. Euroopan yhteisöjen neuvosto päätti vuonna 1992 antamallaan luontodirektiivillä perustaa yhtenäisen eurooppalaisen ekologisen verkoston, Natura 2000 -verkoston.

​Sen tavoitteena on suojella luonnon monimuotoisuutta Euroopan unionin alueella.

Natura 2000 -alueet  Lapissa

Ymparisto > Natura 2000 -alueet – Lappi    

Luonnonsuojelu Ruotsin Norrbottenissa

Katso lisää Norrbottenin lääninhallituksen sivulta:  

https://www.lansstyrelsen.se/norrbotten/natur-och-landsbygd/skyddad-natur.html