FSGK Kommissionen Aktuellt Vattenvård Översvämning Naturskydd Fiske Yttrande Kontakt Vattenråd VRO1
Internationell vattenfakta

Vattenvård och uppföljning

Finsk-svenska gränsälvskommissionens uppgift är att främja samarbetet mellan Sveriges och Finlands myndigheter med avsikt att samordna de program, planer och åtgärder vars syfte är att uppnå de mål som bestämts för vattnets kvalitet och att följa vattenstatusen.

Gränsälvskommissionen har rätt att yttra sig i tillståndsärenden eller överklaga beslut om de påverkar gränsälvarnas eller kustvattenområdenas status.   

Kommissionen ansvarar för att gemensam information ges och att gemensamma informationsmöten hålls om de program och planer som anges i överenskommelsen.

 

Gränsälvsöverenskommelsen (Sverige)

 

Gränsälvsöverenskommelsen (på finska)

Gränsälvsöverenskommelsen, publikation av Jord- och skogsbruksministeriet fi+ sve, 2011

Kommissionen har rätt att tillstyrka eller avstyrka förslag till program och planer för avrinningsdistriktet. Kommissionen har rätt att komma med förslag och avge utlåtanden i andra ärenden som rör vattenfrågor i avrinningsdistriktet.

 

Kommissionens verksamhetsområde är Torneälvens internationella vattenvårdsområde som täcker Torneälvens vattenområde och kustvattenområdet utanför Torneälvens mynning. De största gränsälvarna är Torneälven och Muonioälven.

Recipientkontroll av Torne-Muonioälvar 9/2019, mer »

OBS, sammanfattning på svenska i rapporten sidor 4-5

 

Information om vattnets status, öppna länken VISS här »

 

Samråd inom vattenförvaltning 2 maj - 1 november 2019 "Viktiga vattenfrågor i Bottenvikens vattendistrikt – översikt över väsentliga frågor inför arbetet med förvaltningsplan 2021-2027”.

Läs pressmeddelandet här »

Läs handlingarna här »

Gemensam plan för gränsöverskridande vattenförvaltning 2016-2021 för Torneälven

Läs här på svenska » på finska » på meänkieli » och på nordsamiska »

Förvaltningsplan 2016-2021 för Bottenvikens vattendistrikt

Läs mer här »

Vattenlagar och förvaltningsplan

Vattenförsörjningsplan för Norrbotten

läs här »

Vattenkartan-tjänst visar vattenstatus i Sverige, Finland och Norge, öppna kartan »

Sedan år 2000 finns ett EU-direktiv

– det så kallade ramdirektivet för

vatten – vilket binder samtliga

EU-länder att arbeta på ett gemensamt sätt med vattenfrågor. Läs mer »

 

Juridik kring vatten och avlopp, läs mer »

läs rapport här »

Vattenvård:  Samråd under förvaltningscykeln 2015-2021. Åtgärdsprogram här »

Äldre plan:

Åtgärdsprogrammet 2010-2015

av Länsstyrelsen »

Vattenförvaltningsplan till 2015 av Lapplands NTM-central »

Miljötillstånd och MKB

Tillståndsmyndigheterna i vattenfrågor i Sverige är Länsstyrelsen i Norrbottens län och Miljödomstolen i Umeå och i Finland är det Regionförvaltningsverket i norra Finland (PSAVI).

I Sverige är miljökonsekvensbedömningen (MKB) en del av miljötillståndsförfarandet, medan det I Finland tillämpas separata MKB-förfaranden i stora projekt och kontaktmyndigheter är i huvudsak NTM-centralerna.

 

Vid projekt med gränsöverskridande verkningar hålls samråd och berörda hörs över hela verkningsområdet.

 

MKB i Sverige

 

Verksamheter med miljöpåverkan (Norrbottens län)

Muddringen i Norrbotten 

Norra Finlands regionförvaltningsverket (tillståndsmyndighet) »

MKB i Finland »

 

Området och myndigheterna

Torne älvs internationella avrinningsområde.

Se karta »

Kartan på svenska»

Länsstyrelsen i Norrbottens län

Lapplands NTM-central »

Tornedalens vattenparlament »

Vattenmyndigheten Bottenviken »

Finlands miljöcentral (SYKE) »

Handlingsprogram för Bottenviken