FSGK Kommissionen Aktuellt Vattenvård Översvämning Naturskydd Fiske Yttrande Kontakt Vattenråd VRO1
NATURA 2000

Naturskydd

I enlighet med gränsälvsöverenskommelsen ska Finsk-svenska gränsälvskommissionen fästa särskild uppmärksamhet på

-          Naturskydd, skydd av kulturvärden och miljöskydd på Finlands och Sveriges gemensamma avrinningsdistrikt

-          hållbart nyttjande av vattenresurserna

 

-          Skydd och hållbart nyttjande av fiskebestånden

 

I Gränsälvskommissionens uppgifter har särskilt angivits främjandet av samordningen av ländernas myndigheters och kommuners arbete med naturskyddsplaner för gränsälvarna.

 

Gränsälvsöverenskommelsen (Sverige)

 

Gränsälvsöverenskommelsen (på finska)

Gränsälvsöverenskommelsen, publikation av

Jord- och skogsbruksministeriet fi + sve, 2011

http://grdata.se/FSGK/img/Toras-Sieppi_2_0806-2.png

http://grdata.se/FSGK/img/lohi-3.png

Natura 2000

Torneälvens internationella avrinningsdistrikt ingår i

Natura 2000-nätverket för skydd av värdefull natur både

i Finland och i Sverige.

Natura 2000 –områden i finska Lappland

Natura 2000 i Finland och Sverige

Myndigheter i Sverige

Länsstyrelsen i Norrbotten, Naturvårdsverket,

Havs- och vattenmyndigheten.

 

Myndigheter i Finland

Lapplands ELY-central, Metsähallitus, SYKE, Miljöministeriet i Finland.

Bevarandet av fiskebestånden

Landsbygdsdepartementet och finska Jord- och skogsbruksministeriet utfärdar årligen bestämmelser om fisketider och begränsningar av fisket.

Kommissionen följer bl a lax- och öringbestånden.

Uppskattning av fiskebestånden (finska Vilt och fiskeriforskningen)

Myndigheter i Sverige

Landsbygdsdepartementet, Länsstyrelsen i Norrbotten,

Naturvårdsverket, Havs- och vattenmyndigheten,

 

Myndigheter i Finland

Lapplands NTM-central, Metsähallitus,

RKTL (finsk förkortn) m a o Vilt- och fiskeriforskningen