FSGK Kommissionen Aktuellt Vattenvård Översvämning Naturskydd Fiske Yttrande Kontakt Vattenråd VRO1
Fiskestadga Fiskefrågor arkiv

_07_dsc_5546.jpg
Fiske

Fisket i området förvaltas av nationella myndigheter, i Sverige Havs och vattenmyndigheten och Länsstyrelsen i Norrbottens län. I Finland Jord- och skogsbruksministeriet i Helsingfors och Lapplands NTM-central i Rovaniemi.

Detaljbestämmelser om fiske finns i Torneälvens fiskestadga. Den är en del av överenskommelsen. Fiskestadgan reglerar bland annat fisketider, fiskemetoder och fiskeredskap.

Syftet med reglerna är att, med hänsyn  till ett skäligt nyttjande som främjar hela gränsregionens intressen, åstadkomma en  rimlig och rättvis balans ur bestånds- och nyttjandesynpunkt mellan områdets sammantagna fiskeintressen.

Utgångspunkten är att det fiske som bedrivs   idag ska kunna fortgå och ge goda och stabila förutsättningar samtidigt som nya verksamheter ska kunna etableras och utvecklas till nytta för hela Tornedalen.

Fiskestadgan »

Obs. Förändringar för fiskestadgan avgörs årligen i förhandlingar mellan finska och svenska staten och finns i protokoll, läs där på högerspalt. Äldre protokoll finns på kommissionens hemsida via länken Fiskefrågor arkiv.

Gränsälvsöverenskommelsen (Sverige)

Gränsälvsöverenskommelsen (Finland)

Gränsälvsöverenskommelsen, publikation av Jord- och skogsbruksministeriet fi+sve, 2011

Statsrådets (FI) förordning om tillämpning

av nationella fiskebestämmelser

inom Torneälvens fiskeområde 2011

Det Gemensamma fiskekortet, öppna länken här »

Torne-Muonio älvars fångsstatistik, anmäl fångsten lätt. Läs mer » 

Fiskeförhandlingar mellan stater, protokoll år 2019 här »

Pressmeddelandet 2019, läs här »

Torneälvens vandringsfiskrapport, biologiskt underlag 2019 (SLU och Naturresursinstitutet i Finland) läs här »     

FISKETILLSYN på svenska sidan av älven Dan Blomkvist tel. 010 225 5246 (länsstyrelsen), Kaj Kottelin tel. 070 642 3991 och Samuel Hedlund. Finska sidans tillsyn: Petteri Ikonen tel. +358 50 38 05158, Juha Niemelä tel. +358 50 396 3663 och Pekka Pyykönen tel. +358 50 312 8905 

Uppföljning av laxvandringen (Luke), läs här »

Laxkvoten 2019 i Östersjön, läs här »

Uppföljningen av kvoten, Sverige, läs här »

Anmäl döda laxar till SVA »

Stoppa laxparasiten, läs mer »

Om dioxiner: 

Rekommendationer enligt Livsmedelsverket, läs mer »

Rekommendationer enligt Evira, Finland,

läs mer (på finska) »

dscn0060-2.jpg

dsc_5192.jpg

Forskningen

Lax-och öringsvandringen följs i Torneälven 2018, läs mer »

Laxdödlighetens orsaker, läs Eviras och SVAs gemensamma rapport här »

Frågor och svar om dioxin, läs här » 

Tillstånd och bevakning

Torneälvens fiskestadga berättar hur och var man får fiska.

Fiskestadgan »

Infokarta Torneälven (på svenska och på finska), läs här »

Tillsynsmyndigheterna är Länsstyrelsen i Norrbottens län och Kustbevakning i Sverige. I Finland Lapplands NTM-central, Metsähallitus, polis, tull, och Gränsbevakningsväsendet.

Lagar och förordningar

2018 föreskrifter (Havs och vattenmyndigheten) läs här »

Lagstiftningen i HaVs verksamhetsområde, läs mer »

Yttranden

Gränsälvskommissionens yttrande till fiskeförhandlingarna mellan staterna 2018, läs här»

Gränsälvskommissionens yttrande om fiskekvot på Östersjön 2018,

läs mer »

Läs kommissionens alla

yttranden här »