FSGK Kommissionen Aktuellt Vattenvård Översvämning Naturskydd Fiske Yttrande Kontakt Vattenråd VRO1
Fiskestadga Fiskefrågor arkiv

_07_dsc_5546.jpg
Fiske

Fisket i området förvaltas av nationella myndigheter, i Sverige Havs och vattenmyndigheten och Länsstyrelsen i Norrbottens län. I Finland Jord- och skogsbruksministeriet i Helsingfors och Lapplands NTM-central i Rovaniemi.

Detaljbestämmelser om fiske finns i Torneälvens fiskestadga, som är en del av överenskommelsen. Fiskestadgan reglerar bland annat fisketider, fiskemetoder och fiskeredskap.

Syftet med reglerna är att, med hänsyn  till ett skäligt nyttjande som främjar hela gränsregionens intressen, åstadkomma en  rimlig och rättvis balans ur bestånds- och nyttjandesynpunkt mellan områdets sammantagna fiskeintressen.

Utgångspunkten är att det fiske som bedrivs   idag ska kunna fortgå och ge goda och stabila förutsättningar samtidigt som nya verksamheter ska kunna etableras och utvecklas till nytta för hela Tornedalen.

Fiskestadgan »

Obs. Förändringar för fiskestadgan avgörs årligen i förhandlingar mellan finska och svenska staten och finns i protokoll. Äldre protokoll finns på kommissionens hemsida via länken Fiskefrågor arkiv.

Gränsälvsöverenskommelsen (Sverige)

Gränsälvsöverenskommelsen (Finland)

Gränsälvsöverenskommelsen, publikation av Jord- och skogsbruksministeriet fi+sve, 2011

Statsrådets (FI) förordning om tillämpning

av nationella fiskebestämmelser

inom Torneälvens fiskeområde 2011

Fiskesäsong 2022 vid Torneälven

Biologiskt underlag om Torneälvens vandringsfiskar 2022,

läs här »   

Protokoll 2022 efter förhandlingar, läs här»

  

Den här spalten redigeras med nya uppgifter inom kort.

Fiskesäsong 2021 vid Torneälven

Torneälvs laxkort

Allmän info, läs här »

Broschyr 2021, läs här»

Fångsrapporteringen

Anmäl din laxfångst lätt här på lohitilasto.fi

OBS, välj där länken På svenska

Tillsyn

Sverige

Kaj Kottelin +46 706 423 991

John Malmström +46 (0)1022 55 666

Finland

Havsområdet: Pekka Pyykönen arbetstelefon: +358 295 037 505

Älven:

Juha Niemelä +358 295 037 040

Petteri Ikonen +358 295 037 025

Mika Askonen +358 295 037 104

Sauli Rauhala +358 295 037 101

Laxforskningen fortgår

Anmäl sjuka eller döda laxar till SVA:n (Statens veterinärmedicinska anstalt)  anmälningsportalensiirryt toiseen palveluun).

Torne- och Simoälvars ekolod (Naturresursinstitutet Luke ansvarig), läs här »

Protokoll efter förhandlingar mellan staterna Finland och Sverige 2021, läs här »

Jord- och skogsbruksministeriets pressmeddelande om Torneälvs fiskeregler 2021, läs här »

Gränsälvskommissionens yttrande om fiskestadgan 2021,

läs här »

Biologiskt underlag om Torneälvens vandringsfiskar 2021,

läs här »

dscn0060-2.jpg

dsc_5192.jpg

Forskningen

Lax-och öringsvandringen följs i Torneälven 2018, läs mer »

Laxdödlighetens orsaker, läs Eviras och SVAs gemensamma rapport här »

Frågor och svar om dioxin, läs här » 

Tillstånd och bevakning

Torneälvens fiskestadga berättar hur och var man får fiska.

Fiskestadgan »

Infokarta Torneälven (på svenska och på finska), läs här »

Tillsynsmyndigheterna är Länsstyrelsen i Norrbottens län och Kustbevakning i Sverige. I Finland Lapplands NTM-central, Metsähallitus, polis, tull, och Gränsbevakningsväsendet.

Lagar och förordningar

2018 föreskrifter (Havs och vattenmyndigheten) läs här »

Lagstiftningen i HaVs verksamhetsområde, läs mer »

Yttranden

Gränsälvskommissionens yttrande till fiskeförhandlingarna mellan staterna 2018, läs här»

Gränsälvskommissionens yttrande om fiskekvot på Östersjön 2018,

läs mer »

Läs kommissionens alla

yttranden här »