FSGK Kommissionen Aktuellt Vattenvård Översvämning Naturskydd Fiske Yttrande Kontakt Vattenråd VRO1

Finland och Sverige har ingått en ny gränsälvsöverenskommelse enligt vilken 

en ny Finsk-svensk gränsälvskommission har inrättats från och med

den 1 oktober 2010.

Kommissionen främjar ländernas samverkan i vattenfrågor, utvecklar

och samordnar gränsälvsområdets miljösamarbete samt utför uppgifter

som följer av EU:s vattenramdirektiv.

Gränsälvsöverenskommelsen (Sverige) 

Gränsälvsöverenskommelsen (Finland)

Gränsälvsöverenskommelsen, publikation

av Jord- och skogsbruksministeriet fi + sve, 2011

Gränsälvsöverenskommelsen på engelska

pdf-fil, publicerat av  Jord-och skogsbruksministeriet 2013

 

Gränsälvsöverenskommelsen (Nord-Samisk)

Gränsälvsöverenskommelsen (Meänkieli)

Finsk-svenska gränsälvskommissionen

Storgatan 92A

​SE-953 31 HAPARANDA

Besöksadress:

​Storgatan 92A, Haparanda

Telefon:

+46 72 523 5590

Fax:

inte i bruk

E-post: info(at)fsgk.se

tornionjoki-kartta-4.jpg