SRRJK Komissio Ajankohtaista Vesienhoito Luonnonsuojelu Tulvasuojelu Kalastus Projektit Lausunnot Yhteystiedot
Lausuntoja

Aelvoeversvaemning.JPG
Tulvasuojelu

Tulva- ja ympäristövahinkojen torjunta yhteisellä vesialueella on keskeinen osa rajajokisopimusta.

Rajajokikomission tulee edistää sopimuspuolten viranomaisten ja kuntien suunnittelutyön yhteensovittamista tulva- ja ympäristövahinkojen

torjumiseksi rajajoissa.

Keskeiset yhteistyötahot ovat alueen kunnat, Lapin ELY-keskus sekä Ruotsista Norrbottenin lääninhallitus ja Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) ja muut pelastusviranomaiset.

 

Avustaakseen naapurimaan viranomaisia voivat tulvantorjuntaan osallistuvat viranomaiset, tai heidän edustajansa, ylittää valtakunnanrajan silloin kun on tarpeen alkaa käytännön toimiin välittömän tulvavaaran torjumiseksi rajajoessa.

 

Tulvaopas Tornionlaaksoon, avaa tästä »  

 

 

Rajajokisopimus (Suomi)

Rajajokisopimus (Ruotsi)

Rajajokisopimus MMM:n julkaisu, 2011, suomi+ ruotsi

 

Tulvadirektiivi

​EU:n tulvadirektiivi (2007/60/EY) velvoittaa jäsenvaltiot arvioimaan alustavasti tulvariskit sekä laatimaan tulvavaara- ja -

riskikarttoja ja tulvariskien hallintasuunnitelmia.

Direktiivi on Suomessa toimeenpantu lailla ja asetuksella tulvariskien hallinnasta.

Lisätietoa MMM:n sivuilta.

Ruotsissa vastaavat säädökset ovat Förordning om översvämningsrisker ja Föreskrifter om länsstyrelsens planer för hantering av översvämningsrisker.

Lue lisää tulvasuojelusta MSB:n sivuilta

EU-direktiivi ruotsiksi, lue tästä

Tulvasuojelukeinot

Perinteisiä tulvasuojelukeinoja ovat säännöstelyt, perkaukset ja pengerrykset. Tulvavesiä voidaan pidättää metsissä, soilla ja pelloilla, ja säännöstelyjä voidaan tehostaa.

Maankäytön ohjauksella voidaan varmistaa rakennusten ja toimintojen kestävyys myös ilmastonmuutoksen vaikutukset huomioon ottaen.

Kuntaliitto on laatinut Hulevesioppaan.

Hulevedet ovat maan pinnalta, rakennuksen katolta tai muilta vastaavilta

pinnoilta pois johdettava sade- tai sulamisvesiä.

Lue opas tästä »

Tornionjoen tulvariskejä torjutaan yhteistyössä, lue tiedote »

Tulvasuojelutyötä

ELY-keskus on kartoittanut tulvariskialueita Lapissa.

Tornion kaupunki on yksi merkittävän tulvariskin alueista Lapista. Maa- ja metsätalousministeriö nimesi alueet ehdotusten pohjalta 2011, lue lisää »

Ruotsissa tulvariskialueet nimeää Myndigheten för samhällskydd och beredskap (MSB).

Haaparanta on yksi Ruotsin merkittävistä tulvariskialueista.

Ruotsin tulvariskialueet kartalla, lue lisää » 

Tornionjoen alaosaa koskeva Suomen ja Ruotsin yhteinen tulvakartoitushanke päättyi keväällä 2012

Loppuraportti suomeksi »

Projektikuvaus »

Lue lisää ruotsiksi »

Tornionjoen tulvaryhmässä on myös Suomalais-ruotsalaisen rajajokikomission edustus.

Lue lisää Lapin ELY:n sivuilta »