FSGK Kommissionen Aktuellt Vattenvård Översvämning Naturskydd Fiske Yttrande Kontakt Vattenråd VRO1
Seminarier och vattenparlament Arkiv Projekt

Aktuellt

Yttrande angående eventuella behov att göra förändringar i Torneälvs fiskestadga, läs här »

Gränsälvskommissionen utlyser gränsälvsbidraget för bl.a. vattenrelaterade åtgärder år 2021.

Sista ansökningsdag är  2021-02-08. Öppna broschyren här »

Fyll i ansökningsblanketten här »

Yttrande angående Torneå Karhakkamaa vindkraftspark 2020-10-12, läs här »

Tornedalens avloppsutredning publicerad, läs pressmeddelande här »

Läs utredningen här »

Gränsälvskommissionens yttrande angående laxkvoten på Östersjön år 2021, läs här »

Torne- och Muonioälvars övervakningsresultat (Lapplands NTM-central 2020-08-18)

Öppna här på svenska » Öppna här på finska »

 

Finsk-svenska gränsälvskommissionen lämnade yttrande om Outokumpu-miljötillstånd,

läs mer här »

Gränsälvskommissionens kansli

Sekreteraren och biträdande sekreteraren kontaktar du snabbast via e-post eller telefon:

​T.f. sekreterare Simja Lempinen (har semester t.o.m.2021-01-17)

e-post: simja.lempinen(at)fsgk.se

GSM +46 (0)72 211 3491

Biträdande sekreterare Camilla Ahlstrand  

e-post: camilla.ahlstrand(at)fsgk.se

GSM +358 40 705 5509 eller + 46 922 61680

Sverige och Finland har kommit överens om fisket i Torneälven 2020

Läs protokoll här»

Gränsälvsbidragstagaren år 2020, läs pressmeddelandet här »

Biologiskt underlag om Torneälvens vandringsfiskar 2020, läs här »

Gränsälvskommissionens andra yttrande om fiskestadgan 2020, läs här »

Gränsälvskommissionens yttrande om Mattila vattenskyddsområde 2020-02-14, läs här »

Ledig tjänst, vikariat. Gränsälvskommissionen söker akademisk sekreterare. Sökningstid gick ut 2020-01-27.

Yttrande gällande miljökonsekvensbedömningen om planerat nytt smältverk i Torneå 2020-01-08, läs här »

Gränsälvsbidraget utlyses för projekt som sker år 2020. Sökningstid gick ut den 16 februari 2020. Läs broschyren här »

Äldre texter på aktuellt-sidan här »