FSGK Kommissionen Aktuellt Vattenvård Översvämning Naturskydd Fiske Yttrande Kontakt Vattenråd VRO1
Seminarier och vattenparlament Arkiv Projekt

Aktuellt

 

Sverige och Finland har kommit överens om fisket i Torneälven 2020

Läs protokoll här»

Finsk-svenska gränsälvskommissionens kansli har stängt på grund av corona-pandemin.

Sekretariatet arbetar på distans och kan nås via e-post eller telefon:

T.f. sekreterare Kari Kinnunen

e-post kari.a.i.kinnunen(at)gmail.com

tel.+358 400 373 617

Biträdande sekreterare Camilla Ahlstrand 

e-post: camilla.ahlstrand(at)fsgk.se

GSM +46 72 523 5590 eller +358 40 705 5509

Gränsälvsbidragstagaren år 2020, läs pressmeddelandet här »

Biologiskt underlag om Torneälvens vandringsfiskar 2020, läs här »

Gränsälvskommissionens andra yttrande om fiskestadgan 2020, läs här »

Gränsälvskommissionens yttrande om Mattila vattenskyddsområde 2020-02-14, läs här »

Ledig tjänst, vikariat. Gränsälvskommissionen söker akademisk sekreterare. Sökningstid gick ut 2020-01-27.

Yttrande gällande miljökonsekvensbedömningen om planerat nytt smältverk i Torneå 2020-01-08, läs här »

Gränsälvsbidraget utlyses för projekt som sker år 2020. Sökningstid gick ut den 16 februari 2020. Läs broschyren här »

Äldre texter på aktuellt-sidan här »