FSGK Kommissionen Aktuellt Vattenvård Översvämningsskydd Naturskydd Fiske Projekt Yttrande Kontaktuppgifter
Seminarier och vattenparlament Arkiv

Aktuellt

 

Gränsälvsbidraget utlyses för projekt som sker år 2020. Sök senast den 16 februari 2020, läs broschyren här »

Lämna in ansökan här »

Vattenmyndigheten för Bottenvikens vattendistrikt  utlyser extra bidrag för vattenvårdsåtgärder.

Ansökningarna ska till länsstyrelsen senast 2019-12-13, läs mer »

Ledig tjänst, vikariat. Gränsälvskommissionen söker akademisk sekreterare eller sakkunnig, läs mer »

Kukkolaforsens håvfiskekultur till del av UNESCO levande kulturarv?

Inbjudan och programmet den 26 november 2019, läs här »

Anmälningen är stängt. 

Ny kommission har utnämnts, läs pressmeddelandet här » 

 

Kommissionens extern utvärdering 2019. Slutrapporten gjord av PWC, läs här »

Recipientkontroll av Torne-Muonioälvar 9/2019, mer »

OBS, sammanfattning på svenska i rapporten sidor 4-5

Torne-Muonio älvars fångsstatistik, lohitilasto. Läs mer »

En gammal kartbok nu på webben, läs pressmeddelande här » Öppna kartan »

Forskningsresultat om laxar, minikonferens i Finland, Kolari, läs mer »   Öppna program »  

Presentationerna på finska: Tim Sheehan »  Saunders& Sheehan »  Marie Nevoux »   

Nu är internationell laxens år, läs mer ».

Samråd inom vattenförvaltning 2 maj - 1 november 2019 "Viktiga vattenfrågor i Bottenvikens vattendistrikt – översikt över väsentliga frågor inför arbetet med förvaltningsplan 2021-2027”.

Läs pressmeddelandet här »

Läs handlingarna här »

Från och med torsdag den 11 april är gränsälvskommissionens e-postadresser:

förnamn.efternam(at)fsgk.se och info(at)fsgk.se

Fiskeregler i Torneälven, protokoll, läs här »

Pressmeddelandet, läs här »

Torneälvens vandringsfiskrapport, biologiskt underlag 2019

(SLU och Naturresursinstitutet i Finland) läs här »

Gränsälvsbidraget delas ut till fyra olika projekt. Det kom in totalt 21 ansökan.

Läs pressmeddelandet här »

Yttrande (nr 2) om Torneälvens fiskestadga 2019-02-26

Yttrande om Hannukainen gruva tillståndsansökan enligt miljö- och vattenlagen 2019-02-22

Verksamhetsberättelsen för år 2018, läs här »

Yttrande om Torneälvens fiskestadga 2019-01-25

Yttrande om Torne-Muonioälvars recipientkontroll 2019-01-17

Äldre texter på aktuellt-sidan här »