FSGK Kommissionen Aktuellt Vattenvård Översvämning Naturskydd Fiske Yttrande Kontakt Vattenråd VRO1
Seminarier och vattenparlament Arkiv Projekt

Aktuellt

 

Finsk-svenska gränsälvskommissionens kansli har avvikande öppningstider i juli 2020.

Sekreteraren arbetar mest hemifrån och kan nås via e-post eller telefon:

T.f. sekreterare Simja Lempinen

e-post:simja.lempinen(at)fsgk.se

GSM +46 (0)72 211 3491 eller +46 922 61680

Biträdande sekreterare Camilla Ahlstrand (semester 6/7-2/8 2020) 

e-post: camilla.ahlstrand(at)fsgk.se

GSM +358 40 705 5509

Sverige och Finland har kommit överens om fisket i Torneälven 2020

Läs protokoll här»

Gränsälvsbidragstagaren år 2020, läs pressmeddelandet här »

Biologiskt underlag om Torneälvens vandringsfiskar 2020, läs här »

Gränsälvskommissionens andra yttrande om fiskestadgan 2020, läs här »

Gränsälvskommissionens yttrande om Mattila vattenskyddsområde 2020-02-14, läs här »

Ledig tjänst, vikariat. Gränsälvskommissionen söker akademisk sekreterare. Sökningstid gick ut 2020-01-27.

Yttrande gällande miljökonsekvensbedömningen om planerat nytt smältverk i Torneå 2020-01-08, läs här »

Gränsälvsbidraget utlyses för projekt som sker år 2020. Sökningstid gick ut den 16 februari 2020. Läs broschyren här »

Äldre texter på aktuellt-sidan här »