FSGK Kommissionen Aktuellt Vattenvård Översvämning Naturskydd Fiske Yttrande Kontakt Vattenråd VRO1
Seminarier och vattenparlament Arkiv Projekt

Aktuellt

Gränsälvskommissionens kansli sommarstängt under tiden den 12 juli -> den 8 augusti 2021.

Jourhavande kontaktperson är Simja Lempinen från och med 2021-07-19 tel.+358 40 833 5643 e-post simja.lempinen(at)fsgk.se

Torneälvens fiske 2021, aktuellt på kommissionens sida Fiske, läs här » 

Vattenförvaltningens samråd, läs missiv här »

Gränsälvskommissionens yttrande om vattenförvaltningsplaner för Torneälv och Bottenviken, läs här » 

Torneälvs fiskeregler inför säsong 2021, läs här »

 

Biologiskt underlag för bedömning av lämpliga fiskeregler under 2021 i Torneälven, läs här »

Gränsälvsbidraget till sex olika aktörer, pressmeddelande här »

 

Gränsälvskommissionens yttrande om planerad Talgas grafitgruva, läs här »

Gränsälvskommissionens verksamhetsberättelse angående år 2020, läs här »

 Yttrande angående eventuella behov att göra förändringar i Torneälvs fiskestadga, läs här »

Gränsälvskommissionen utlyser gränsälvsbidraget för bl.a. vattenrelaterade åtgärder år 2021.

Du kan inte längre lämna in ansökan.

Öppna broschyren här »

Tornedalens avloppsutredning, läs pressmeddelande här »

Läs utredningen här »

Torne- och Muonioälvars övervakningsresultat (Lapplands NTM-central 2020-08-18)

Öppna här på svenska » Öppna här på finska » 

Äldre texter på aktuellt-sidan här »