FSGK Kommissionen Aktuellt Vattenvård Översvämning Naturskydd Fiske Yttrande Kontakt Vattenråd VRO1
Seminarier och vattenparlament Arkiv Projekt

Aktuellt

Vattenförvaltningens samråd, läs missiv här »

Gränsälvskommissionens yttrande om vattenförvaltningsplaner för Torneälv och Bottenviken, läs här » 

Torneälvs fiskeregler inför säsong 2021, läs här »

 

Biologiskt underlag för bedömning av lämpliga fiskeregler under 2021 i Torneälven, läs här »

Gränsälvsbidraget till sex olika aktörer, pressmeddelande här »

 

Gränsälvskommissionens yttrande om planerad Talgas grafitgruva, läs här »

Gränsälvskommissionens verksamhetsberättelse angående år 2020, läs här »

 Yttrande angående eventuella behov att göra förändringar i Torneälvs fiskestadga, läs här »

Gränsälvskommissionen utlyser gränsälvsbidraget för bl.a. vattenrelaterade åtgärder år 2021.

Du kan inte längre lämna in ansökan.

Öppna broschyren här »

Gränsälvskommissionens kansli

Sekreteraren och biträdande sekreteraren kontaktar du snabbast via e-post eller telefon:

​T.f. sekreterare Simja Lempinen

e-post: simja.lempinen(at)fsgk.se

GSM +46 (0)72 211 3491

Biträdande sekreterare Camilla Ahlstrand  

e-post: camilla.ahlstrand(at)fsgk.se

GSM +358 40 705 5509 eller + 46 922 61680

Tornedalens avloppsutredning, läs pressmeddelande här »

Läs utredningen här »

Torne- och Muonioälvars övervakningsresultat (Lapplands NTM-central 2020-08-18)

Öppna här på svenska » Öppna här på finska » 

Äldre texter på aktuellt-sidan här »