FSGK Kommissionen Aktuellt Vattenvård Översvämning Naturskydd Fiske Yttrande Kontakt Vattenråd VRO1
Seminarier och vattenparlament Arkiv Projekt

Aktuellt

 

Ledig tjänst, vikariat. Gränsälvskommissionen söker akademisk sekreterare, läs mer » Sök senast 2020-01-27.

Gränsälvsbidraget utlyses för projekt som sker år 2020. Sök senast den 16 februari 2020, läs broschyren här »

Lämna in ansökan här »

Vattenmyndigheten för Bottenvikens vattendistrikt  utlyser extra bidrag för vattenvårdsåtgärder.

Ansökningarna ska till länsstyrelsen senast 2019-12-13, läs mer »

Kukkolaforsens håvfiskekultur till del av UNESCO levande kulturarv?

Inbjudan och programmet den 26 november 2019, läs här »

Anmälningen är stängt. 

Ny kommission har utnämnts, läs pressmeddelandet här » 

 

Kommissionens extern utvärdering 2019. Slutrapporten gjord av PWC, läs här »

Recipientkontroll av Torne-Muonioälvar 9/2019, mer »

OBS, sammanfattning på svenska i rapporten sidor 4-5

Torne-Muonio älvars fångsstatistik, lohitilasto. Läs mer »

En gammal kartbok nu på webben, läs pressmeddelande här » Öppna kartan »

Forskningsresultat om laxar, minikonferens i Finland, Kolari, läs mer »   Öppna program »  

Presentationerna på finska: Tim Sheehan »  Saunders& Sheehan »  Marie Nevoux »   

Nu är internationell laxens år, läs mer ».

Samråd inom vattenförvaltning 2 maj - 1 november 2019 "Viktiga vattenfrågor i Bottenvikens vattendistrikt – översikt över väsentliga frågor inför arbetet med förvaltningsplan 2021-2027”.

Läs pressmeddelandet här »

Läs handlingarna här »

Från och med torsdag den 11 april är gränsälvskommissionens e-postadresser:

förnamn.efternam(at)fsgk.se och info(at)fsgk.se

Fiskeregler i Torneälven, protokoll, läs här »

Pressmeddelandet, läs här »

Torneälvens vandringsfiskrapport, biologiskt underlag 2019

(SLU och Naturresursinstitutet i Finland) läs här »

Gränsälvsbidraget delas ut till fyra olika projekt. Det kom in totalt 21 ansökan.

Läs pressmeddelandet här »

Yttrande (nr 2) om Torneälvens fiskestadga 2019-02-26

Yttrande om Hannukainen gruva tillståndsansökan enligt miljö- och vattenlagen 2019-02-22

Verksamhetsberättelsen för år 2018, läs här »

Yttrande om Torneälvens fiskestadga 2019-01-25

Yttrande om Torne-Muonioälvars recipientkontroll 2019-01-17

Äldre texter på aktuellt-sidan här »