FSGK Kommissionen Aktuellt Vattenvård Översvämningsskydd Naturskydd Fiske Projekt Yttrande Kontaktuppgifter
Seminarier och vattenparlament Arkiv

Aktuellt

 

Ledig tjänst, vikariat. Gränsälvskommssionen söker akademisk sekreterare eller sakkunnig, läs mer »

Kukkolaforsens håvfiskekultur till del av UNESCO levande kulturarv?

Inbjudan och programmet den 26 november 2019, läs här »

Anmäl dig till symposium i Torneå senast den 18 november 2019 här » 

Kungörelse Kolari reningsverk miljötillstånd,

Läs ansökans väsentliga innehåll här »

Havs- och vattenmyndigheten är bevakningsmyndighet i Sverige för gränsälvsöverenskommelsen mellan Sverige och Finland. Det betyder att Havs- och vattenmyndigheten ska bevaka allmänna intressen i Sverige vad gäller verksamheter i Finland som kan påverka människor och miljö även i Sverige. Regionförvaltningsverket i Norra Finland har i enlighet med artikel 18 i gränsälvsöverenskommelsen mellan Finland och Sverige översänt Tunturi-Lapin Vesi Oy:s ansökningshandlingar om tillstånd för ett nytt avloppsreningsverk i Kolari kommun, Finland.

Synpunkter kan lämnas senast den 15 november 2019 till Havs- och vattenmyndigheten havochvatten@havochvatten.se eller Havs- och vattenmyndigheten, Box 11 930, 404 39 Göteborg. https://www.havochvatten.se/hav/samordning--fakta/internationellt-arbete/internationellt-samarbete/tornealven---gransalvsoverenskommelse/tillstandsprovning---kungorelser.html

 

Handlingarna föreligger i internet i Tillstånds-informationstjänst (Lupa-Tietopalvelu): https://tietopalvelu.ahtp.fi/Lupa/Lisatiedot.aspx?Asia_ID=1495790

Ansökningshandlingarna finns på svenska i platsen ”Muu asiakirja” (dokumentets namn 2305_2018_Ansökans_huvudsakliga_innehåll).

https://tietopalvelu.ahtp.fi/Lupa/Lisatiedot.aspx?Asia_ID=1495790

Ny kommission har utnämnts, läs pressmeddelandet här » 

 

Kommissionens extern utvärdering 2019. Slutrapporten gjord av PWC, läs här »

Recipientkontroll av Torne-Muonioälvar 9/2019, mer »

OBS, sammanfattning på svenska i rapporten sidor 4-5

Torne-Muonio älvars fångsstatistik, lohitilasto. Läs mer »

En gammal kartbok nu på webben, läs pressmeddelande här » Öppna kartan »

Forskningsresultat om laxar, minikonferens i Finland, Kolari, läs mer »   Öppna program »  

Presentationerna på finska: Tim Sheehan »  Saunders& Sheehan »  Marie Nevoux »   

Nu är internationell laxens år, läs mer ».

Samråd inom vattenförvaltning 2 maj - 1 november 2019 "Viktiga vattenfrågor i Bottenvikens vattendistrikt – översikt över väsentliga frågor inför arbetet med förvaltningsplan 2021-2027”.

Läs pressmeddelandet här »

Läs handlingarna här »

Från och med torsdag den 11 april är gränsälvskommissionens e-postadresser:

förnamn.efternam(at)fsgk.se och info(at)fsgk.se

Fiskeregler i Torneälven, protokoll, läs här »

Pressmeddelandet, läs här »

Torneälvens vandringsfiskrapport, biologiskt underlag 2019

(SLU och Naturresursinstitutet i Finland) läs här »

Gränsälvsbidraget delas ut till fyra olika projekt. Det kom in totalt 21 ansökan.

Läs pressmeddelandet här »

Yttrande (nr 2) om Torneälvens fiskestadga 2019-02-26

Yttrande om Hannukainen gruva tillståndsansökan enligt miljö- och vattenlagen 2019-02-22

Verksamhetsberättelsen för år 2018, läs här »

Yttrande om Torneälvens fiskestadga 2019-01-25

Yttrande om Torne-Muonioälvars recipientkontroll 2019-01-17

Äldre texter på aktuellt-sidan här »