FSGK Kommissionen Aktuellt Vattenvård Översvämning Naturskydd Fiske Yttrande Kontakt Vattenråd VRO1
Seminarier och vattenparlament Arkiv Projekt

Aktuellt

 

Gränsälvskommisionen utlyser gränsälvsbidraget för 2022. Lämna ansökan senast den 1 februari 2022.

Läs broschyren här »  Fyll i ansökan här »

 

Gränsälvskommissionens yttrande om Outokumpu miljötillståndsansökan, läs här på Yttrande-sidan»

Gränsälvskommissionens kontaktuppgifter förändras i höst, läs mer »

Gränsälvskommissionens yttrande angående Reväsvaara vindkraftsplaner, läs här »

Gränsälvskommissionens kansli stängt i augusti 2021. Vi jobbar hemifrån.

Virve Sallisalmi tel. +46 72 211 3491

Simja Lempinen tel.+358 40 833 5643

Camilla Ahlstrand tel.+358 40 705 5509

Torneälvens fiske 2021, aktuellt på kommissionens sida Fiske, läs här » 

Vattenförvaltningens samråd, läs missiv här »

Gränsälvskommissionens yttrande om vattenförvaltningsplaner för Torneälv och Bottenviken, läs här » 

Torneälvs fiskeregler inför säsong 2021, läs här »

 

Biologiskt underlag för bedömning av lämpliga fiskeregler under 2021 i Torneälven, läs här »

Gränsälvsbidraget till sex olika aktörer, pressmeddelande här »

 

Gränsälvskommissionens yttrande om planerad Talgas grafitgruva, läs här »

Gränsälvskommissionens verksamhetsberättelse angående år 2020, läs här »

 Yttrande angående eventuella behov att göra förändringar i Torneälvs fiskestadga, läs här »

Gränsälvskommissionen utlyser gränsälvsbidraget för bl.a. vattenrelaterade åtgärder år 2021.

Du kan inte längre lämna in ansökan.

Öppna broschyren här »

Tornedalens avloppsutredning, läs pressmeddelande här »

Läs utredningen här »

Torne- och Muonioälvars övervakningsresultat (Lapplands NTM-central 2020-08-18)

Öppna här på svenska » Öppna här på finska » 

Äldre texter på aktuellt-sidan här »