FSGK Kommissionen Aktuellt Vattenvård Översvämningsskydd Naturskydd Fiske Projekt Yttrande Kontaktuppgifter
Seminarier och vattenparlament Myndighetskonferens i Haparanda Arkiv

Aktuellt

Torneälvens vandringsfiskrapport, biologiskt underlag 2019

(SLU och Naturresursinstitutet i Finland) läs här »

Gränsälvsbidraget delas ut till fyra olika projekt. Det kom in totalt 21 ansökan.

Läs pressmeddelandet här »

Yttrande (nr 2) om Torneälvens fiskestadga 2019-02-26

Yttrande om Hannukainen gruva tillståndsansökan enligt miljö- och vattenlagen 2019-02-22

Verksamhetsberättelsen för år 2018, läs här »

Yttrande om Torneälvens fiskestadga 2019-01-25

Yttrande om Torne-Muonioälvars recipientkontroll 2019-01-17

Äldre texter på aktuellt-sidan här »