SRRJK Komissio Ajankohtaista Vesienhoito Luonnonsuojelu Tulvasuojelu Kalastus Projektit Lausunnot Yhteystiedot
NATURA 2000

Luonnonsuojelu

Rajajokisopimuksen tavoitteiden mukaisesti Rajajokikomission tulee kiinnittää erityistä huomiota 

 

-          Suomen ja Ruotsin yhteisellä vesistöalueella luonnonsuojeluun, kulttuuriarvojen suojeluun ja ympäristönsuojeluun

-          vesivarojen kestävään käyttöön sekä

-          kalakantojen suojeluun ja kestävään käyttöön

 

Rajajokikomission tehtävissä on erikseen mainittu, että komission tulee edistää rajajokien luonnonsuojelusuunnitelmiin liittyvän työn yhteensovittamista.

Rajajokisopimus (Suomi)

Rajajokisopimus (Ruotsi)

Rajajokisopimus MMM:n julkaisu, 2011, suomi+ruotsi

Natura 2000

Tornionjoen kansainvälinen vesistöalue kuuluu Natura

2000 -ohjelmaan.

Natura 2000 -alueet Lapissa

Natura 2000 Suomessa ja Ruotsissa

Viranomaiset:

Lapin ELY-keskus, Metsähallitus, SYKE, Ympäristöministeriö,

Norbottenin lääninhallitus, Naturvårdsverket,

Havs- och vattenmyndigheten

Ilmastonmuutos, MMM:n opas lue lisää »

Kalalajien suojelu

Maa- ja metsätalousministeriö Suomessa ja Ruotsissa

landsbygdsdepartementet  määräävät vuosittain lohikalojen

pyyntiajat ja rajoitukset.

Komissio seuraa mm. luonnonlohi- ja taimenkantojen tilaa.

Kalavarojen arviointi

Viranomaiset:

Lapin ELY-keskus, Metsähallitus, Norrbottenin lääninhallitus,

Naturvårdsverket, Havs- och vattenmyndigheten, RKTL