SRRVK Komišuuni Jäsenet Aijankohtasta Vesittenhoito Tulvasuojelu Kalastus Kaartat Yhtheystiot Histuuria

Komišuunin jäsenet

 

YHTHEENPANO

Molemat osapuolet ( Ruottin- ja Suomenmaa) paneva kolme jäsentä komišuuhniin määrätyksi aijaksi;

yks näistä oon valtion viranomhaisesta, vesiasioista vasthuussa oleva, ja yks jäsen oon kunnasta, jota sopimus koskee,

ja vielä jokaselle jäsenelle yks taikka useampi varajäsen.  

Komišuunin puhheenjohtaja vaihettuu sopimusosapuolten (valtioitten) kesken joka kalenterivuosi.  

Puhheenjohtajuus kuuluu sille osapuolele, joka oon vuorossa ja toinen osapuoli oon varapuhheenjohtaja.

Molemat häätyvä olla komišuunin jäseniä.  

Molemat osapuolet saattava panna kolme vakituista asiantuntijaa authaan komišuunia. Komišuuni saattaa kans käyttää muita asiantuntijoita.  

Puhheenjohtajat:

Vuona 2022 Suomalais-ruottalaisen rajaväyläkomišuunin puhheenjohtajanna oon

johtaja Timo Jokelainen (Lapin ELY-keskus, ympäristö- ja luonnonvarat vastuualue)

Timo Jokelaisen varajäsen on ylitarkastaja Pekka Räinä (Lapin ELY-keskus).

Komišuunin varapuhheenjohtajanna oon Johan Antti  (Norrbottenin lääninhallitus). Johan Antin varajäsen oon Eva Sundin lääninhallituksesta.

Komišuunin muut jäsenet:


Bengt Niska, Pajala, Ruotti
Varajäsen, Brynolf Tjärner, Svanstein, Ruotti

Birgitta Isaksson, Kiruna, Ruotti
Varajäsen, Birgit Niva, Haaparanta, Ruotti

Elli-Maria Kultima, Enontekiö, Suomi
Varajäsen Matti Myllykangas, Muonio, Suomi

Kalervo Aska, Pello, Suomi

Varajäsen Aino Hyöppinen, Tornio, Suomi


Vakituinen asiantuntija:
Andreas Broman, Ruotti ja Maare Marttila, Suomi.

Työkanslii

Komišuunila oon sekretariaatti. Sillä, joka panhaan sekretariaathiin, häätyy olla korkeakouluäksaami ja hallita niin suomen- ko ruottinkielen.  

Työkanslii auttaa puhheenjohtajuutta asioitten valmisteluissa, kirjottaa ylös ja säilyttää komišuunin asioita ja hoitaa kuttut ja muut asiakirjat ja tukkee raha-asioitten hallinnassa.

Virve Sallisalmi, sekreteerari

E-posti: virve.sallisalmi(at)fsgk.se Virkavapaalla 15.11.2021 alkaen.

Mupili +358 (0)40 526 11 06

 

Simja Lempinen, vesi- ja ympäristöinsinööri, tf.sekreteerari

E-posti: simja.lempinen(at)fsgk.se

Mupili + 358 (0)40 833 5643 taikka +46 (0)72 211 34 91

Camilla Ahlstrand, avustava sekreteerari 

E-posti: camilla.ahlstrand(at)fsgk.se

Mupili +46 (0)72 523 5590 taikka +358(0) 40 705 5509

Kontturi

Postiosote:

Storgatan 92A, SE-95331 Haaparanta, Ruotti

taikka

P.O.Box 2, FI-95401 TORNIO, Suomi

Käyntiosote:

Storgatan 92A  Haaparanta, Ruotti.

Auki päivittäin 9.00 aamup. 15.00 iltap. Ruottin aikaa saakka. OBS, ota yhteyttä puhelimella, jos toimisto suljettuna

Komišuunin tehtävät:

Komišuuni pittää tämän sopimuksen jälkhiin:  

- Kehittää osapuolten kans vesittenhoitoaluheen yhtheistyötä;

- Vahvistaa yhtheistyötä osapuolten päätösvallan välilä, koo-ortineerata ja yhistää ohjelmia, suunitelmia ja toimia,

joita oon aateltu saavuthaan vesiympäristön päämäärät; valvoa huomiossa pitäen vesitten staattystä;

- Vahvistaa päätösvallan ja kuntien koo-ortineeraavaa suunittelutyötä ehkästäksheen ympäristövahinkoja rajaväylien aluheila;

- Vahvistaa koo-ortineeraavaa ja uuistavvaa luononsuunittelua osapuolten päätösvallan ja kuntien rajaväylien toimissa;

- Kattoa perhään, ette osapuolet yhessä oon ohjelmia ja suunitteluja koskevissa vuoropuheluissa, jokka viittaava tähhään artikelhiin; ja

 

- Ette net pitävä yhessä kuulustelukokkouksia; ja

- Ette net hyväksyvvä taikka hylkäävä ohjelmia taikka suunitteluja jokka koskeva vesialuheen hoitoa.

- Komišuuni pittää valvoa tämän sopimuksen käyttöä ja sallia tottettuamisia ja huomauttaa osapuolia jos tarttee parantaa sopimusta.