SRRVK Komišuuni Jäsenet Aijankohtasta Vesittenhoito Tulvasuojelu Kalastus Kaartat Yhtheystiot Histuuria

Komišuunin jäsenet

 

YHTHEENPANO

Molemat osapuolet ( Ruottin- ja Suomenmaa) paneva kolme jäsentä komišuuhniin määrätyksi aijaksi;

yks näistä oon valtion viranomhaisesta, vesiasioista vasthuussa oleva, ja yks jäsen oon kunnasta, jota sopimus koskee,

ja vielä jokaselle jäsenelle yks taikka useampi varajäsen.  

Komišuunin puhheenjohtaja vaihettuu sopimusosapuolten (valtioitten) kesken joka kalenterivuosi.  

Puhheenjohtajuus kuuluu sille osapuolele, joka oon vuorossa ja toinen osapuoli oon varapuhheenjohtaja.

Molemat häätyvä olla komišuunin jäseniä.  

Molemat osapuolet saattava panna kolme vakituista asiantuntijaa authaan komišuunia. Komišuuni saattaa kans käyttää muita asiantuntijoita.  

Puhheenjohtajat:

Vuona 2021 Suomalais-ruottalaisen rajaväyläkomišuunin puhheenjohtajanna oon lääninneuvos Johan Antti  (Norrbottenin lääninhallitus). Johan Antin varajäsen oon Eva Sundin lääninhallituksesta.

Komišuunin varapuhheenjohtajanna oon johtaja Timo Jokelainen (Lapin ELY-keskus, ympäristö- ja luonnonvarat vastuualue) Timo Jokelaisen varajäsen on ylitarkastaja Pekka Räinä (Lapin ELY-keskus).

Komišuunin muut jäsenet:


Bengt Niska, Pajala, Ruotti
Varajäsen Birgitta Isaksson, Kiruna, Ruotti
Pia Hulkoff, Haaparanta, Ruotti
Varajäsen, Brynolf Tjärner, Svanstein, Ruotti
Elli-Maria Kultima, Enontekiö, Suomi
Varajäsenet Aino Hyöppinen (Tornio) ja Matti Myllykangas (Muonio)

Marika Kylmämaa, Kolari, Suomi

Varajäsenet Kalervo Aska (Pello Turtola) ja Eugen Parviainen (Ylitornio)
Vakituinen asiantuntija:
Andreas Broman, Ruotti.

Työkanslii

Komišuunila oon sekretariaatti. Sillä, joka panhaan sekretariaathiin, häätyy olla korkeakouluäksaami ja hallita niin suomen- ko ruottinkielen.  

Työkanslii auttaa puhheenjohtajuutta asioitten valmisteluissa, kirjottaa ylös ja säilyttää komišuunin asioita ja hoitaa kuttut ja muut asiakirjat ja tukkee raha-asioitten hallinnassa.

Virve Sallisalmi, sekreteerari

E-posti: virve.sallisalmi(at)fsgk.se

tel +46 (0)922 616 80

Mupili +358 (0)40 526 11 06 taikka +46 (0)72 211 34 91

 

Simja Lempinen, vesi- ja ympäristöinsinööri

E-posti: simja.lempinen(at)fsgk.se

Mupili + 358 (0)40 833 5643

Camilla Ahlstrand, avustava sekreteerari 

E-posti: camilla.ahlstrand(at)fsgk.se

tel +46 (0)922 616 80

Mupili +46 (0)72 523 5590 taikka +358(0) 40 705 5509

Kontturi

Postiosote:

P.O. Box 125, SE-95323 Haaparanta, Ruotti

taikka

P.O.Box 2, FI-95401 TORNIO, Suomi

Käyntiosote:

Storgatan 92A  Haaparanta, Ruotti.

Auki päivittäin 9.00 aamup. 15.00 iltap. Ruottin aikaa saakka.

Komišuunin tehtävät:

Komišuuni pittää tämän sopimuksen jälkhiin:  

- Kehittää osapuolten kans vesittenhoitoaluheen yhtheistyötä;

- Vahvistaa yhtheistyötä osapuolten päätösvallan välilä, koo-ortineerata ja yhistää ohjelmia, suunitelmia ja toimia,

joita oon aateltu saavuthaan vesiympäristön päämäärät; valvoa huomiossa pitäen vesitten staattystä;

- Vahvistaa päätösvallan ja kuntien koo-ortineeraavaa suunittelutyötä ehkästäksheen ympäristövahinkoja rajaväylien aluheila;

- Vahvistaa koo-ortineeraavaa ja uuistavvaa luononsuunittelua osapuolten päätösvallan ja kuntien rajaväylien toimissa;

- Kattoa perhään, ette osapuolet yhessä oon ohjelmia ja suunitteluja koskevissa vuoropuheluissa, jokka viittaava tähhään artikelhiin; ja

 

- Ette net pitävä yhessä kuulustelukokkouksia; ja

- Ette net hyväksyvvä taikka hylkäävä ohjelmia taikka suunitteluja jokka koskeva vesialuheen hoitoa.

- Komišuuni pittää valvoa tämän sopimuksen käyttöä ja sallia tottettuamisia ja huomauttaa osapuolia jos tarttee parantaa sopimusta.