Yttrande om Reväsvaara vindkraftbygg

Kommissionens svar till Naturvårdsverkets yttrandebegäran angående delgeneralplan för vindkraft i finska Ylitornio kommun.