SRRJK Komissio Ajankohtaista Vesienhoito Luonnonsuojelu Tulvasuojelu Kalastus Projektit Lausunnot Yhteystiedot
Seminaarit ja vesiparlamentti Arkisto

Seminaarit ja Tornionjoen vesiparlamentti

Lohiseminaari Lappeassa 10.6.2019

Ohjelma »

Esitelmät suomeksi: Tim Sheehan »  Saunders & Sheehan »  Marie Nevoux »  

Tapio Hakaste »   (Hakasteen esitelmä englanniksi)

Vuosi 2019 on Kansainvälinen lohen teemavuosi. Lue lisää »

Tornionjoen Vesiparlamentti 2017 Torniossa 25.10.2017

Ohjelma tästä »

Esitykset 25.10.2017

(HUOM: Esitykset alkuperäiskielillä, osa ruotsiksi, osa englanniksi)

Johan Antti, Rajajokikomissio/Norrbottenin lääninhallitus

Jakob Granit, Havs och vattenmyndigheten

Lea Kauppi, Suomen ympäristökeskus

Kari Kinnunen, Rajajokikomissio

Jeffrey Dudan esitys oli nähtävissä vain seminaarissa.

Micael Bredefeldt, Norrbottenin lääninhallitus

Eva Westin, ÅF Infrastructure

Risto Romakkaniemi, Lapin ELY-keskus

Lisa Lundstedt, Norrbottenin lääninhallitus

Jukka Ylikörkkö, Lapin ELY-keskus

Niina Karjalainen ja Henrik Larsson

Atso Romakkaniemi, Luke ja Stefan Palm, SLU

Rajajokikomissio järjesti Haaparannalla 23.5.2017 YK:n alaisen UNECEN rajavesistöseminaarin  Lue lisää »

​Tässä osa esityksistä: Francesca BernardiniJohan Antti  Timo Jokelainen Seppo Rekolainen

Katso kuva »

Kuntaseminaari 28.-29.9.2016 Muoniossa Oloksella

Ohjelma 2016, avaa tästä »

ESITELMÄT (HUOM, OSA ESITELMISTÄ VAIN RUOTSIKSI)

Avaussanat, Heikki Kauppinen Muonio

Rajavesistösopimukset ja niiden merkitys alueille ja ihmisille, Kari Kinnunen

Yhtheinen Väylä, yhtheinen laakso, Bengt Niska (vain puhuttu esitelmä)

Rajavesistösopimusten Suomen puolen vastuuministeriön puheenvuoro, Kai Kaatra

Kolmen kunnan yhteinen kalastusmatkailun strategia valmis -mitä nyt tapahtuu? Johanna Koivumaa, Kolari

Tornionlaakson kalastusmatkailun edellytykset ja ympärivuotisen matkailun mahdollisuudet, Mauri Kylmämaa, Kolari

Maaseutuyritäjänä vähemmistöön kuuluvana naisena, ViviAnn Labba Klemensson

Kalastusmatkailun tulevaisuus, näkökulma Ruotsin puolen Tornionlaaksossa, Lars Munk

Torstai 29.9.2016

Tornionjoen vaelluskalakannat 2016, Atso Romakkaniemi

Ruotsin lohi- ja taimenstrategia, Jens Persson

Luonnontuotteita pohjoisesta - miten vastata maailman ja matkailun kysyntään, Anne Ristioja

Tornionjoen kansainvälinen vesienhoitoalue. Rajatonta vesienhoitoa 2016-2021 -julkaisu  suomeksi » , meänkielellä » , ruotsiksi » , saameksi »

Projekti "Fiskeområde Tornedalen Haparanda skärgård 2020", Michael Lühr

Tornionlaakson kesäsiika, Markku Vaaraniemi

Freshabit LIFE IP -hanke Naamijoella, Mika Puustinen

LEADER-toimintaa rajattomasti, Nina-Maria Möykkynen

Tornionjoen vesiparlamentti 2015 3.-4.11.2015 TORNIOSSA

Ohjelma 2015, avaa tästä »

ESITELMÄT (HUOM! OSA ESITELMISTÄ VAIN RUOTSIKSI)

Tiistai 3.11.2015

Avaussanat_Rajajokikomission puheenjohtaja Britt-Marie Häggberg

Vesienhoitosuunnitelma kaudelle 2016-2021_Pekka Räinä ELY-keskus

Tulvariskien hallinnan suunnitteluyhteistyö Ruotsin kanssa_Anna Kurkela ELY-keskus

Ajankohtaista Suomen maa- ja metsätalousministeriöstä_Tapio Hakaste MMM

Lohien ja taimenen hallinnan tavoista ja kehittämisestä Ruotsissa_ Håkan Carlstrand HaV

Tornionjoen taimen rauhoitettuna 3 vuotta, onko vaikutuksia? _Atso Romakkaniemi Luke

Rantojensuojelu Ruotsissa_Johanna Ersborg Strandskyddsdelegationen

Rantarakentaminen ja sen ohjaus Suomessa_Leena Ruokanen ELY-keskus

Keskiviikko 4.11.2015

Miten vaelluskalat palautetaan Kemijokeen_ Kari Kivelä Kalastajan Savukoski ry

Katsaus Simojoen tilanteeseen_Erkki Jokikokko Luke

Tornionjoen lohikuolemat 2014-2015: kuinka selvittää ja torjua samankaltaista tulevina vuosina?_Perttu Koski

Ympäristöperäiset haitta-aineet Itämeren lohessa_ Hannu Kiviranta THL

Tornionlaakson kesäsiika_Markku Vaaraniemi Pro Siika ry

Freshabit Life-hanke Naamijoella_Pertti Itkonen Metsähallitus

Perämereen laskevia vesistöjä, menetelmien kehittäminen ja ekologinen kunnostaminen, yhteistyöhanke Ruotsin kanssa_ Marko Kangas

LOHI- JA VESIPARLAMENTTI 11.-12.11.2014

OHJELMA 2014 lue tässä »

ESITELMÄT (HUOM, OSA ESITELMISTÄ VAIN RUOTSIKSI):

Tiistai 11.11.2014

Perämeren lohikomitean (SALCOM) esittely_Lassi Kontiosalo

Ilmastonmuutoksen vaikutukset lohikantoihin_Jaakko Erkinaro

Itämeren lohikantojen tila_Tapani Pakarinen

Geneettiset tutkimukset jokikohtaisen kalastuksen säätelyssä_Johan Ostergren

Kesän 2014 lohikuolemat -uhkaavatko kalataudit lohikantoja?_Perttu Koski

Kesän 2014 lohenkalastuksen säätelykokemuksia Lainiojoelta_Dan Blomkvist

Vesien tila hyväksi_Ingemar Perä

Ehdotus Tornionjoen vesienhoitosuunnitelmaksi 2016-2021_Pekka Raina

Tornion-Muonionjoen yhteinen vesienhoitosuunitelma_Camilla Öhman

Keskiviikko 12.11.2014

Avaussanat_Stefan Mikaelsson

Itämeren alueellinen kalastusyhteistyö Baltfish_Orian Bondestam

Suomen kansallinen lohistrategia_Tapio Hakaste

Huomioita Suomen ja Ruotsin linjauksiin lohipolitiikassa_Simo Rundgren

Itämeren luonnonvaraisten lohikantojen kestävä sääntely_Urban Sandberg

Katsaus Tornionjoen kalastuksen säätelyyn 1971-2000_Östen Karlström

Kiintiöperusteinen kalastuksensäätely Teno- ja Tornionjoella_Pekka Keränen

Kaivostoiminnan vaikutukset vesistöihin_David Berggård

Kantakohtainen kalastus_Kalervo Aska

Paikallista toimintaa EU:n kalastusohjelman puitteissa_Börje Rytiniemi

HAAPARANTA 6.11.2013

OHJELMA lue tässä »

LUENNOITSIJAT lue tässä »

​ESITELMÄT:

Rajajokikomissio ja vesiparlamentti_Virve Sallisalmi»

Ilmastonmuutos pohjoisen näkökulmasta_Leena Neitiniemi-Upola»

Tunturimaisema muuttuvassa ilmastossa_Leif Kullman (ruotsiksi)»

Ilmakehän ja maanpinnan mittaus_Osmo Aulamo (englanniksi)»

Ilmastonmuutos ja vesivarat_Noora Veijalainen»

Kalastuksesta ja kalakannoista Tornionjoella_Kalervo Liisanantti_kuvat Jaakko Heikkilä»

Saamelaiskulttuuri ja ilmastonmuutoksen vaikutukset_Stefan Mikaelsson (ruotsiksi)»

Alkuperäisväestön ilmastonmuutoshavaintoja Pohjois-Euraasiassa_Tero Mustonen»

Ilmastonmuutos ja ajankohtaiset hankkeet_Wolfgang Mehl (ruotsiksi)»

Ilmastonmuutos ja vesienhoito Lapissa_Pekka Raina»

Sopeutuminen muuttuvaan ilmastoon Norrbottenissa_Micael Bredefeldt (ruotsiksi)»

Kun kylät alkavat itse hoitaa vesiään _Tero Mustonen»

​YLLÄS 26.10.2012

OHJELMA täällä »

ESITELMÄT/PRESENTATIONERNA

Vesienhoitotoimenpiteet Tornionjoella_Pekka Raina

Vattenvård_Bo Sundström

Jätevesi_Arto Seppala

Uusi kaivosviranomainen Suomessa, TUKES_ Eira Luokkanen

Kaunisvaaran ja Hannukaisen kaivokset, Northland Resources_Joanna Kuntonen

Viranomaisseminaari 19.-20.1.2012 Haaparannalla

Rajajokikomission rooli/Luokkanen

Havs och vattenmyndigheten/ Karin Wall

Finska miljöministeriet Suomen ympäristöministeriö/Tuire Taina

Umeå tingsrätten/Leijon och Ögren

Jord- och skogsbuksministeriet /Kemppainen

Pohjois-Suomen aluehallintovirasto /Kantola ja Itkonen

Naturvårdsverket, Ruotsin Luonnonsuojeluvirasto/Egon Enocksson

PAJALA 2.11.2011

ESITELMÄT/PRESENTATIONERNA

RaeinaeVP_Pajala_02112011-(2)

Sundstroem_Tornedalens-vattenparlament-111102

AlaraudanjokiTulvalain_toimeenpano_ja-2

BarbroNaeslundLandenmark_2nov_-2

BredefeldDetaljerad-oeversvaemningskartering-i-nedre-delen-av-Torneaelv

Umeaa-Tingsraett_2-nov_-2011

DavidBerggaard-2011-Gruvor-Norrbotten

Emma_Palmgren_TRIWA_Oversatt

Erkki-Kantola_021111_ver4

Kantola_kaivokset_tutkimuskohteet_021111

Triwa3_PetriLiljaniemi_suomeksi

Petri__Liljaniemi_forest_Pajala021111

Maria_Johansson_TRIWA-III-pajala111102

Patrik_WP_Pajala_Fpm_20111102_SW