SRRVK Komišuuni Jäsenet Aijankohtasta Vesittenhoito Tulvasuojelu Kalastus Kaartat Yhtheystiot Histuuria

Vesittenhoito

Suomalais-ruottalainen rajaväyläkomišuuni   

kehittää Suomen ja Ruottin välistä yhtheistyötä vesittenhoion puolela.

Komišuuni vahvistaa Suomen ja Ruottin viranomhaisten välistä yhtheistyötä koo-ortineeraamalla ja sovittamalla ohjelmia,

suunitelmia ja päätökshiin tarkottavia aikomuksia

vesittenhoitoaluheen stattyksen ja vesitten tilantheen seuraamisessa.

Sopimus englanniksi (pdf-liite)

Sopimus ruottiksi (pdf-liite)

Sopimus suomeksi (pdf-liite)

Sopimus pohjos saameksi (pdf-liite)


Sopimus meänkielelä (pdf-liite)

Asioissa, jokka koskeva vesitten- hoitoaluetta, komišuunila oon
oikeus vahvistaa taikka tehä  kysymymyksiä ja antaa lausuntoa
suunitelmista ja aikomuksista ja ohjelmista, jokka koskeva

vesittenhoito-aluetta.

Lainsää’äntö

EY – Vesiraamitirektiivi (pdf-liite)

YK:n merilaki, lissää tietoja »

Kansainväliset vesitten laskut

Kolmilateraali työroika Pohjoskalotilla

16.-18. huhtikuuta 2013 Kittilässä  

Osotuksia,Presentations Kolmilateraali työroikka vesiraamitirektiivin sovittamisheen Pohjoskalotilla, 3. Faasi (pdf, 527 kt)

Vesistaattys Euroopassa EEA Raportti 2012 

Alueelinen pyrkimys ja vesitten hoito Euroopassa EEA Tekninen raportti »

Rajaväylät määritelmänä (pdf-liite) Keith Richards »

Euroopan ekonoominen komišuuni rajavirtojen ja kansainvälisten järvien suojelemista varten, aukase liite »

Viranomhaiset

Suomessa

Valvonta »

Ympäristöliset luvat »

Suomen Ympäristö Instityytti

Ruottissa

Valvonta »

Ympäristoliset luvat »

Ruottin viranomhaiset vesitten hoitoa varten »