SRRJK Komissio Ajankohtaista Vesienhoito Luonnonsuojelu Tulvasuojelu Kalastus Projektit Lausunnot Yhteystiedot
Vesipuitedirektiivi

Vesipuitedirektiivi

Vesipolitiikan puitedirektiivi (VPD)

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi (2000/60/EY) yhteisön vesipolitiikan suuntaviivoista. Direktiivi tuli voimaan 22.12.2000.

Direktiiviin tavoitteena on suojella, parantaa ja ennallistaa vesiä niin, ettei niiden tila heikkene ja että vesistöjen

tila on vähintään hyvä koko EU:n alueella vuonna 2015.

Suomessa direktiivi on pantu täytäntöön kansallisin säädöksin, joista tärkeimmät ovat laki vesienhoidon järjestämisestä

eli vesienhoitolaki sekä sen pohjalta annettavat asetukset.

EU:n vesipolitiikan puitedirektiivi suomeksi

EU:n vesipolitiikan puitedirektiivi (Ruotsi)