FSGK Kommissionen Aktuellt Vattenvård Översvämning Naturskydd Fiske Yttrande Kontakt Vattenråd VRO1

Tornedalens vattenparlament VRO1

Påverka vattenmiljön i Torneälven

Är du intresserad av hur vattnet mår i sjöar, vattendrag, grundvatten och kustvatten där du bor, arbetar, har din verksamhet eller fritid?

Då bör du engagera dig i Tornedalens vattenparlament.

Torneälvens avrinningsområde ska enligt EU:s vattendirektiv förvaltas i samverkan mellan Finland och Sverige, och till en mindre del även Norge. Länsstyrelsen i Norrbotten och Lapplands NTM-central är gemensamt ansvariga för vattenförvaltningen i detta område. Därför är även Tornedalens vattenparlament till för intressenter från båda länderna.

Ute till höger hittar du mer information om som berör detta geografiska område.  

karta_bottenviken.jpg

                        Klicka på kartan för större karta