FSGK Kommissionen Aktuellt Vattenvård Översvämning Naturskydd Fiske Yttrande Kontakt Vattenråd VRO1
Seminarier och vattenparlament Arkiv Projekt

Projekt

TRIWAIII

Samarbetsprojekt. Målet med TRIWA III är att gemensamt ta fram en finsk-svensk åtgärdsplan för återställning av vattenmiljöer som påverkats i Torneälvens internationella avrinningsdistrikt och stärka samverkan mellan aktörerna som berörs av åtgärdsarbete i vatten inom området.

Läs mer »

TRIWAIII slutrapport, läs här »

Översvämningskartering

Sverige och Finland hade ett gemensamt projekt med detaljerad översvämningskartering i nedre delen av Torneå älv.

Läs mer »

Perämeri Life -projektet år 2001-2005.

Lapplands Miljöcentral och Länsstyrelsen i Norrbottens län inledde samarbetet om Torne älvs avrinningsområde i mitten på 1990-talet.

Då skrevs en rapport (Torne älv – tillstånd och belastning/Tornionjoki – vesistön tila ja kuormitus) om Torneälven.

Där presenterades miljötillståndet och den mänskliga påverkan i avrinningsområdet indentifierades.

Läs mer på finska »