SRRJK Komissio Ajankohtaista Vesienhoito Luonnonsuojelu Tulvasuojelu Kalastus Projektit Lausunnot Yhteystiedot
Tornionjoen kalastussääntö Lohikanta Kalastusarkisto

Seuranta

Luonnonvarakeskus seuraa kaikuluotaamalla

Tornionjoen lohi- ja taimenkantaa. Laite rekisteröi yli 60 cm pitkät kalat.

Lohikanta

Lohikanta oli heikoimmillaan 1980-luvulla.

Tämän jälkeen erityisesti kalastuksen tiukentunut säätely Itämerellä lisäsi

kudulle selvinneiden lohien määrää, mikä näkyi nopeasti runsastuneina lohenpoikasmäärinä.

M74-oireyhtymän aiheuttama poikaskuolleisuus oli suurimmillaan

vuosina 1992-1996, mikä on hidastanut lohikannan elpymistä.

Vesistön arvokkaita lohi- ja meritaimenkantoja on pyritty

elvyttämään lähinnä kalastusta säätelemällä ja poikasia istuttamalla.

Kalastuksen säätely on ollut sekä kansallista että kansainvälistä.

Lohikannan elpymisen vuoksi lohen tuki-istutukset Tornionjokeen lopetettiin

vuodesta 2003 alkaen. (Lähde: RKTL )