SRRJK Komissio Ajankohtaista Vesienhoito Luonnonsuojelu Tulvasuojelu Kalastus Projektit Lausunnot Yhteystiedot

Lausunnot

Suomalais-ruotsalaisen rajajokikomission laatimat lausunnot vuodesta 2011 alkaen.

2022

Lausunto Halla-merituulivoimapuiston YVA-ohjelmasta 21.10.2022 

Lausunto kalastuslain (Suomi) muuttamiseksi 14.10.2022

Lausunto Hannukaisen kaivoslupahakemukseen 31.8.2022

Lausunto Kalixin edustalle suunnitellusta tuulivoimapuistosta 12.8.2022 

Lausunto siian verkkokalastuksen ehdotettuun asetuksenmuutokseen 22.4.2022 

Lausunto Tornionjoen kalastussääntöneuvotteluihin, Ruotsin Meri- ja vesiviranomaisen lausuntopyynnöstä. 11.3.2022 

Lausunto Tornionjoen kalastussääntöä koskeviin neuvotteluihin 25.1.2022

2021

 

Lausunto Viscarian kuparikaivoksen YVAn alkamisesta Ruotsissa 12.11.2021 

Lausunto Kaunis Iron AB:n ympäristölupahakemuksesta ja YVA-selostuksesta Tapulin, Palotievan ja Sahavaaran avolouhoksesta 8.11.2021

Lausunto Haaparannan tulvariskien hallintasuunnitelmasta 4.10.2021 

Lausunto Talgan suunnitteilla olevan grafiittikaivoksen YVAsta 4.10.2021 

Lausunto Outokummun ympäristölupahakemukseen 17.9.2021

Lausunto Ylitornion kunnan Reväsvaaran tuulivoimapuiston osayleiskaavaan 25.8.2021

Lausunto suunnitelmista avata uudelleen Viscarian kuparikaivos Kiirunassa 2.7.2021 

Lausunto ehdotuksesta tulvariskien hallintasuunnitelmaksi Tornionjoella 21.5.2021 

Lausunto merenhoidon toimenpideohjelmasta 12.5.2021

Lausunto vesienhoitosuunnitelmien ehdotuksista Suomessa (Tornionjoki) ja Ruotsissa (Bottenviken) 28.4.2021 

Lausunto Kaunis Ironin luvan osittaisesta perumisesta 3.3.2021

Lausunto Talgan suunnittelemasta grafiittikaivoksesta Kiirunan Vittankiin 19.2.2021

Lausunto mahdollisiin muutostarpeisiin koskien Tornionjoen kalastussääntöä 12.1.2021

2020

Lausunto valtakunnallisesti arvokkaista maisema-alueista (Suomessa) 21.12.2020

Lausunto Haaparannan tulvariskien hallintasuunnitelmasta 17.12.2020

Lausunto Tornion Karhakkamaan tuulivoimapuistosta 12.10.2020

Lausunto ehdotuksesta Itämeren vuoden 2021 lohikiintiöksi 10.9.2020

Lausunto Outokummun tehtaiden vesi- ja ympäristöluvasta 4.8.2020

Lausunto Ruotsin vesienhallinnon uudistukseen 15.6.2020

Rajajokikomission 2.lausunto Tornionjoen kalastussääntöön vuodelle 2020 

Lausunto Pajalan jätevedenpuhdistamon lupahakemuksesta 17.2.2020

Lausunto Mattilan vedenottamon suojelualueesta 14.2.2020

Lausunto Lapin ELY:lle Outokummun sulaton YVA:sta 8.1.2020

2019

Lausunto MMM:lle Tornionjoen vuoden 2020 kalastussääntöön 16.12.2019

Lausunto_Pohjanlahden vesiviranomainen_tärkeät_vesienhoidon_kysymykset_2021-2027_31.10.2019

Lausunto Kaunisvaaran rikastamon ja Tapulin kaivoksen taloudellisesta vakuudesta 1.7.2019

Lausunto Talga AB:n suunnitelmista avata grafiittikaivos Kiirunassa 1.7.2019 

Lausunto Kolarin  jätevesipuhdistamon ympäristölupahakemuksesta 27.6.2019

Lausunto Pajalan jätevedenpuhdistamosta 10.5.2019

Lausunto Pajalan KaunisIron-kaivoksen laajennuksien YVA-menettelystä 6.3.2019

Lausunto n:o 2 Tornionjoen kalastussäännöstä 26.2.2019 

Lausunto Hannukaisen kaivoksen vesi- ja ympäristölupahakemuksesta 22.2.2019

Lausunto Tornionjoen kalastussäännöstä 25.1.2019

Lausunto Tornio-Muoniojokien vesistötarkkailusta 17.1.2019

2018

Lausunto toimiluvan osittaisesta peruuuttamisesta Pajalan kaivoksella 12.12.2018

Lausunto kaupallisen kalastuksen asetusehdotuksista Suomessa 30.11.2018

Lausunto Suomen kalastuslain muutosehdotuksista 1.11.2018

Lausunto vuoden 2019 Itämeren kalastuskiintiöstä 12.9.2018

Lausunto Tornionjoen vesienhoitoalueen keskeisistä kysymyksistä 5.7.2018

Lausunto Rautuvaaran ja Hannukaisen kaavasta 25.5.2018

Lausunto kaupallisen kalastuksen kiintiöjärjestelmään 26.4.2018

Lausunto Tornionjoen kalastussääntöä koskeviin neuvotteluihin 26.2.2018

Lausunto Haaparannan jätevedenpuhdistamon ympäristöluvasta 19.01.2018

2017

Lausunto MSB:n merkittävien tulvariskialueiden tarkasteluraportista 6.11.2017

Lausunto vuoden 2018 Itämeren kalastuskiintiöistä 11.9.2017

Lausunto Hannukaisen kaivosalueen osayleiskaavaehdotuksesta 28.3.2017

Lausunto lohenkalastuksen rajoittamista koskeviin asetusluonnoksiin 28.2.2017

Lausunto Tornionjoen kalastussääntöä koskevista neuvotteluista Ruotsin kanssa vuodelle 2017, päivämäärä 24.2.2017

2016

Lausunto vuoden 2017 kalastuskiintiöistä Itämerellä 7.9.2016

Lausunto Pellon Palovaaran tuulipuiston osayleiskaavasta 22.8.2016

Lausunto Hannukaisen kaivospiirihakemukseen 1.6.2016

Lausunto EU:n yhteiseen kalastuspolitiikkaan 12.5.2016

Lausunto valtakunnallisesti arvokkaista maisema-alueista 29.4.2016

Lausunto Ylitornion Reväsvaaran tuulivoimapuiston osayleiskaavasta 13.4.2016

Lausunto Tornionjoen kalastussääntöä koskevista neuvotteluista Ruotsin kanssa vuodelle 2016.  15.1.2016

Lausunto Vitsaniemen jätevedenpuhdistamon luvan uusimisesta 17.2.2016

2015

Lausunto Ylläksen jätevesiä käsittelevän Rautuvaaran puhdistamon ympäristöluvasta 15.12.2015

Lausunto Kolarin kirkonkylän jätevedenpuhdistuslaitoksen ympäristöluvasta 10.12.2015

Lausunto Isovuoman turvetuotantoalueen toimiluvan jatkamisesta 4.12.2015

Lausunto kalastuksesta Itämerellä kaudeksi 2016, annettu 8.9.2015

Lausunto Reväsvaaran tuulivoimahankkeen ympäristövaikutusten arviointiselostuksesta 10.7.2015

Lausunto Haaparannan Bottenviken Reningsverk jätevedenpuhdistamon ympäristöluvasta, 1.6.2015

Lausunto Tornionjoen ja Bottenvikenin vesistöalueen vesienhoitosuunnitelmista 2016-2021, annettu 30.4.2015

Lausunto Tornion ja Haaparannan tulvariskien hallintasuunnitelmista 30.4.2015

Lausunto Tornionjoen kalastussääntöä vuonna 2015 koskeviin neuvotteluihin 5.2.2015

Enontekiön tuulivoimarakentamista ohjaavan yleiskaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta 26.1.2015.

2014

Lausunto Ylitornion Reväsvaaran tuulipuiston YVA-ohjelmasta 4.12.2014

Lausunto Haaparannan tulvariskien hallintasuunnitelman laatimiseen 15.10.2014

Lausunto Itämeren vuoden 2015 lohikiintiöksi 18.9.2014

Lausunto Pellon Palovaaran-Ahkiovaaran tuulivoimapuiston YVA-ohjelmaan 4.7.2014

Lausunto Haaparannan jätevedenpuhdistamon ympäristöluvasta 4.7.2014

Lausunto Neova AB:n Isovuoman turvetuotantoalueen suunnitelmasta 27.6.2014

Lausunto Northlandin Kaunisvaaran kaivoksen ympäristölupahakemuksesta 25.6.2014

Lausunto Leväjänkän turvetuotantoalueen ympäristöluvasta 13.6.2014

Lausunto ehdotuksesta Suomen merenhoitosuunnitelman seurantaohjelmaksi 23.5.2014

Lausunto MMM:lle Suomen kansallisesta lohistrategiasta 28.2.2014

Lausunto Tukesille Hannukaisen ja Rautuvaaran kaivospiiriin 7.2.2014

Lausunto Tornionjoen kalastussääntöneuvotteluihin 5.2.2014

Lausunto hallituksen esitysluonnokseen Suomen uudeksi kalastuslaiksi 3.2.2014

2013

Lausunto Northlandin Hannukaisen kaivoksen YVA:sta 25.11.2013

Lausunto Norrbottenin läänin vesihuoltosuunnitelmasta 23.9.2013

Lausunto Itämeren vuoden 2014 lohikiintiöstä 16.9.2013

Lausunto Tornion Röyttän tuulivoimapuiston osayleiskaavasta 23.8.2013

Lausunto Outokummun tehtaiden LNG-terminaalin ympäristövaikutusten arvioinnista 16.8.2013

Lausunto vesienhoidon työohjelmasta Tornionjoen vesienhoitoalueella 4.6.2013

Lausunto Outokummun tehtaiden LNG-terminaalin YVA-ohjelmasta 11.2.2013

Lausunto Suomen ja Ruotsin välisistä kalastussääntöneuvotteluista 1.2.2013

Lausunto Pellon kirkonkylän jätevedenpuhdistamon ympäristölupahakemuksesta 14.1.2013

Lausunto Ylitornion kirkonkylän jätevedenpuhdistamon ympäristölupahakemuksesta 14.1.2013

2012

Tornion-Muonionjoen vesistötarkkailusuunnitelmasta vuosille 2013-2018, lausunto 20.12.2012

Kalastusrajoituksesta Itämerellä 05.12.2012

Kaunisvaaran kaivoksen ympäristölupa 15.10.2012

Ylläksen jätevedenpuhdistamo 10.9.2012

Lausunto EU-komission ehdotukseen vuoden 2013 Itämeren kalastusmahdollisuuksista 7.9.2012

Lausunto kansainvälisestä YVA:sta 23.8.2012

Lausunto Haaparannan yleiskaavasta 21.8.2012

Länsi-Lapin maakuntakaavaehdotus 20.6.2012

Merenhoidon suunnittelu 15.5.2012

Röyttän tuulipuiston osayleiskaavasta 16.3.2012

Muonion Särkijärven kalanviljelylaitoksesta lausunto 1.3.2012

Turvetuotantoalue Jokivuomaa koskeva lausunto 9.2.2012

2011

Pajalan yleiskaavan lausunto 02.02.2011

Mielmukkavaaran asemakaava 25.03.2011

Hannukaisen rautakaivoshankkeeen lausunto 26.4.2011

Lapin merkittävät tulvariskialueet lausunto 27.6.2011

Kalastuksen järjestelyistä Tornionjoen kalastusalueella lausunto 3.5.2011

Länsi-Lapin maakuntakaavaluonnokseen lausunto 14.10.2011

Tornionjoen kalastusalueen kalastussäännöstä lausunto 2.12.2011

EU:n parlamentin ja neuvoston asetukseen Itämeren lohikannasta lausunto 7.12.2011