FSGK Kommissionen Aktuellt Vattenvård Översvämning Naturskydd Fiske Yttrande Kontakt Vattenråd VRO1
Kansliet

Virve Sallisalmi, kommissionens sekreterare ledighet fr.o.m. 15/11 2021

Sallisalmi ansvarar för kansliets verksamhet.   

e-post: virve.sallisalmi(at)fsgk.se

tel   +46 (0)72 - 2113 491 (Simja Lempinen fr.o.m. 2021-11-15)

Simja Lempinen, vatten- och miljöingenjör

t.f.sekreterare från och med 2021-11-15

e-post: simja.lempinen(at)fsgk.se

tel. +358 (0) 40 833 5643

Camilla Ahlstrand, biträdande sekreterare

Ahlstrand tar hand om kommissionens löpande ärenden och är också kommissionens informatör.

e-post: camilla.ahlstrand(at)fsgk.se

tel.+46 - (0)72- 523 5590 eller +358 (0)40 705 5509

Kansliets uppgift är bland annat samla information om vattenfrågor och informera både

Sveriges och Finlands myndigheter och invånare om aktuella ärenden som påverkar gränsälven. 

​Kansliet ansvarar för kommissionens arkiv och diarium. Årsberättelsen avges före den 1 februari varje år.

Postadress: Finsk-svenska gränsälvskommissionen;Box 125;95323 Haparanda

Kansliets besöksadress är Storgatan 92A 95331 Haparanda. 

Besökstiderna är kl 9.00–15.00 svensk tid.