FSGK Kommissionen Aktuellt Vattenvård Översvämning Naturskydd Fiske Yttrande Kontakt Vattenråd VRO1
Kansliet

Kommissionens sekreterare är Virve Sallisalmi. Tjänsteledigt t.o.m 2021-05-31

Sallisalmi ansvarar för kansliets verksamhet.   

e-post: virve.sallisalmi(at)fsgk.se

tel    +46-(0) 922- 616 80

Tillförordnad sekreterare Simja Lempinen

e-post: simja.lempinen(at)fsgk.se

tel. +46 (0)72 - 2113 491

Camilla Ahlstrand, biträdande sekreterare. 

Ahlstrand tar hand om kommissionens löpande ärenden och är också kommissionens informatör.

e-post: camilla.ahlstrand(at)fsgk.se

tel. +46 - (0) 922-616 80

eller +46 - (0)72- 523 5590 /+358 (0)40 705 5509

Kansliets uppgift är bland annat samla information om vattenfrågor och informera både

Sveriges och Finlands myndigheter och invånare om aktuella ärenden som påverkar gränsälven. 

​Kansliet ansvarar för kommissionens arkiv och diarium. Årsberättelsen avges före den 1 februari varje år.

Postadress: Finsk-svenska gränsälvskommissionen;Box 125;95323 Haparanda

Kansliets besöksadress är Storgatan 92 A i Haparanda. 

Besökstiderna är kl 9.00–15.00 svensk tid.