SRRJK Komissio Ajankohtaista Vesienhoito Luonnonsuojelu Tulvasuojelu Kalastus Projektit Lausunnot Yhteystiedot
Tornionjoen kalastussääntö Lohikanta Kalastusarkisto

Kalastusarkisto

Rajajokikomission sivulla aiemmin julkaistuja kalastusaiheisia linkkejä ja tiedotteita.

Vuosi 2020

Suomi ja Ruotsi sopivat Tornionjoen kalastuksesta 2020

lue pöytäkirja tästä »

MMM:n tiedote Tornionjoelta 26.3.2020, avaa tästä »

MMM:n tiedote rajajoilla kalstuksesta 13.5.2020, avaa tästä »

Yhteislupa 2020, esite, avaa tästä »

Nousulohiseuranta, LUKE, avaa tästä »

Rajajokikomission 2. lausunto Tornionjoen kalastussääntöön vuodelle 2020, lue tässä » 

Lohisairaudet, tutkimusta

Tornionjoen vaelluskalaraportti 2020, biologinen selvitys (LUKE ja SLU), lue tässä »

Lohikuolemat Tornionjoella 2014-2016, SVA:n ja EVIRAn raportti, lue tässä »

Esitelmä (SVA): Lohisairauksien päivitys, 2019 , lue lisää »

Kalastuksenvalvonta: Juha Niemelä puh.+358503963663, Petteri Ikonen +358503805158, Pekka Pyykönen puh. +358503128905,

Jouni Hiltunen +358405717043

Ruotsalainen valvonta: Kaj Kottelin puh. +46706423991, Sebastian Lukin puh. +46703356572, Dan Blomkvist

puh. +46 102 255246

Vuosi 2019 

Tornionjoen kalastus kaudelle kaudelle 2019, ministeriön tiedote tästä » neuvottelupöytäkirja 2019 tästä »

Yhteislupa 2019 Tornionjoelle, avaa linkki

 tästä »

Ilmoita lohisaaliisi helposti, lohitilasto,

 lue lisää »

Tornionjoen vaelluskalaraportti 2019, biologinen selvitys (LUKE ja SLU), avaa tästä »

KALASTUKSENVALVONTA 2019 Suomen puolella: Petteri Ikonen puh.

050-380 5158, Pekka Pyykönen puh. 050-312 8905 ja Juha Niemelä puh. 050-396 3663 sekä Lapin ELY-keskuksen kalatalouspalvelut.

Ruotsissa Kaj Kottelin +46 70 642 3991 ja Samuel Hedlund.

Nousulohiseuranta (Luonnonvarakeskus), päivittyvä, lue tästä »

Maa- ja metsätalousministeriön julkaisu 21.11.2019 Pohjois-Suomen erityisperusteiset kalastusoikeudet ja lohiregaali: Nykytilanne ja mahdollisten muutostarpeiden arviointi. Lue tästä »

Vuosi 2018

Neuvottelupöytäkirja 2018, lue tästä »

Vuosi 2018, ministeriön tiedote tästä »

Ajankohtaista 2018 Lapin ELY-keskuksen

sivuilla: Kalastus Tornionjoella »

Norrbottenin lääninhallituksen ohjeita 2018, avaa tästä »

Tornionjoen vaelluskalaraportti 2018, biologinen selvitys (LUKE ja SLU), avaa tästä »

Kalastuskiintiöt Itämerellä

EU-neuvosto 2018, Suomeksi, lue täältä »

Kiintiöseuranta, Suomi, päivittyvä: katso »

Ruotsin lohenkalastuskiintiön päivittyvä

seuranta »

Yhteislupa Tornionjoella, lue lisää »

Ilmoita kuolleista kaloista SVU:n portaaliin, lue lisää »

Estä lohiloisen leviäminen, lue lisää »

Kalansyöntisuositukset: Evira, lue lisää » Ruotsin Livsmedelsverketin raportti dioksiineistalue  »

      

Vuosi 2017

Ruotsin ja Suomen neuvottelupöytäkirja,

lue tässä » Tornionjoen kalastussääntö 2017

MMM:n tiedote neuvotteluista Ruotsin kanssa 5.4.2017, lue tässä »

Lapin ELY-keskus: Kalastus Tornionjoella »

Tornionjoen lohi-, meritaimen- ja vaellussiikakanta, SLUn ja Luken raportti 2017, lue lisää »

Yhteislupa 2017, avaa sivut tässä » 

Esite avaa tästä »

Ilmoita kuolleista lohikaloista SVA:lle 

tästä » Taustatietoa SVA:lta tästä »  (huom.ruotsiksi)

MMM:n tiedote Suomen lohenkalastuksesta 27.4.2017, lue tässä »

Kalastuskiintiöt Itämerellä 2017 Suomi, lue lisää » Seuranta, päivittyvä, katso »

Vuosi 2016

Tornionjoen vaelluskalojen tila, raportti SLU ja Luke, julk.2016, lue tästä »    

Yhteislupa 2016, avaa sivut tässä » 

Poikkeuksia: Juoksengin jakokunta ja Kuivakankaan kalastuskunta eivät yhteisluvassa. Ruotsin Matkakoski, lue lisää tästä »

Pajalan kunnassa yhteisluvalla saa pyytää vain lohta.

Vuosi 2015

Tornionjoen vaelluskalojen tila, raportti SLU ja Luke 2015, lue tästä »

Tornionjoella kalastamisen ohjeita kaudelle 2015, Lapin ELYn tiedote, lue täällä  »

Ruotsin puolen esite, vain ruotsikisi, avaa »

Rajajokikomission lausunto Tornionjoen kalastussääntöä vuonna 2015 koskeviin neuvotteluihin 5.2.2015, tästä »

Yhteisluvan esite 2015, avaa »      ​viehekalastuksen hinnat, lue tästä »

Vuosi 2014

Kalastussääntö 2014 

MMM:n tiedote 3.4.2014, tästä »                              Pöytäkirja 2014 neuvotteluista, lue tästä »

Ruotsin lohenkalastus merellä päättyi 7.7.2014, lue lisää »

Salcom Suomalais-ruotsalainen työryhmä perustettiin 2014 puolustamaan luonnonlohta.

Lue lisää »

Lohia nousee hyvin Tornionjoella, RKTL:n 4.7.2014 tiedote tästä »

Lohi- ja vesiparlamentti 11.-12.11.2014 Torniossa, lue esitelmät »

Vuosi 2013

Lohenkalastus kesällä 2013

Lapin ELY-keskuksen tiedote, ​lue tästä »

Maa- ja metsätalousministeriön tiedote kesän 2013 kalastuksesta Tornionjoen vesistöalueella, lue täältä »

Ruotsin asetus alkaen 1.6.2013, ruotsiksi täältä »

Havs och vattenmyndighetenin päätöspöytäkirja, ruotsiksi täältä »

Tutkimuksia, arkisto

Ruotsi tutki lohien dioksiinipitoisuutta, SR 2.8.2014, lue tästä »

SLU:n ja RKTL:n yhteisselvitys 2013, sisältää mm. saalistilastoja (ruotsiksi) lue tästä »

Kalan tuottajahinnat vuonna 2012, RKTL 1/2013, lue tästä »

Suomalaisen kalan ulkomaankauppa 2012, RKTL 2/2013 lue täältä»

Kesällä 2012 Tornionjokisuun merialueella Suomen puolella ammattimainen lohenkalastus sai alkaa 25.6.2012. Ruotsin puolen merialueellla ammattimainen lohenpyynti sai alkaa 19.6.2012. Kesällä 2013 noudatettiin samaa aikataulua.

Luvat ja valvonta

Lohiregale. Kansanedustajan kysymys ja maa- ja metsätalous- ministerin vastaus 2014, lue »

Poukama-projekti kirja Tornionjoen kalastuskulttuurista.

Seminaarit

Vaelluskalaseminaari Rovaniemellä 10/2013, lue lisää »

Lohistrategiaan liittyvän Pellon avoimen kuulemistilaisuuden esitelmät 3.5.2013 Lapin liiton sivuilta, lue täältä »

Lohiseminaari Torniossa 6.-7.9.2012. Lapin liitto, Norrbottenin lääninhallitus, Tornionlaakosn neuvosto ja Suomalais-ruotsalainen rajajokikomissio järjestivät lohikantojen tilasta ja tulevaisuudesta seminaarin 6.-7.9.2012 Torniossa.

Lue lisää »

Lausunnot

Rajajokikomission lausunto

Itämeren 2014 kiintiöistä, lue»

Rajajokikomission lausunto vuoden 2013 kalastusneuvotteluihin, lue »