SRRJK Komissio Ajankohtaista Vesienhoito Luonnonsuojelu Tulvasuojelu Kalastus Projektit Lausunnot Yhteystiedot
Tornionjoen kalastussääntö Lohikanta Kalastusarkisto

Kalastus

Rajajokikomissio on Suomen ja Ruotsin välinen yhteistyöelin. Rajajokisopimuksen tarkoituksena on, että kummallakin

maalla on mahdollisuus rajajokien tasapuoliseen käyttöön. 

Erityistä huomiota kiinnitetään siihen, että kalakantojen 

käyttö on kestävää.

Tornionjoen kalastussääntö on olennainen osa 1.10.2010

voimaan astunutta rajajokisopimusta. Kalastussääntö kertoo

mm. pyyntiajat, sallitut ja kielletyt pyyntitavat 

ja pyydykset sekä kalastuspaikat.

Rajajokikomissiolla on oikeus antaa lausunto ennenkuin

kalastusta koskevista määräyksistä ja niistä myönnettävistä

poikkeuksista tehdään päätös.

Tornionjoen kalastussääntö » Apajapaikat »

Huom. Vuosittaiset muutokset kalastussääntöön löytyvät Ruotsin ja Suomen viranomiskokouksen pöytäkirjoista, ks. oikealla ja vanhemmat Kalastusarkisto-linkissä. Ajankohtaiset tiedot Lapin ELY-keskuksen

sivuilla Kalastus Tornionjoella »

Rajajokisopimus (Suomi)

Rajajokisopimus (Ruotsi)

Rajajokisopimus MMM:n julkaisu, 2011, suomi+ruotsi

Yhteislupa Tornionjoelle, avaa linkki  tästä »

Ilmoita lohisaaliisi helposti, lohitilasto, lue lisää »

KALASTUKSENVALVONTA Suomen puolella: Petteri Ikonen puh.

050-380 5158, Pekka Pyykönen puh. 050-312 8905 ja Juha Niemelä puh. 050-396 3663 sekä Lapin ELY-keskuksen kalatalouspalvelut.

Ruotsissa Kaj Kottelin +46 70 642 3991 ja Samuel Hedlund.

Nousulohiseuranta (Luonnonvarakeskus), lue tästä »

​Tornionjoen kalastus kaudelle kaudelle 2019, ministeriön tiedote tästä » neuvottelupöytäkirja 2019 tästä »

Vuosi 2018, ministeriön tiedote tästä »

neuvottelupöytäkirja, lue tästä »

Ajankohtaista Lapin ELY-keskuksen

sivuilla: Kalastus Tornionjoella »

Norrbottenin lääninhallituksen ohjeita, avaa tästä »

Tornionjoen vaelluskalaraportti 2019, biologinen selvitys

(LUKE ja SLU), avaa tästä »

Kalastuskiintiöt Itämerellä

Suomeksi, lue täältä »

Suomi  kiintiöseuranta »

Ruotsin lohenkalastuskiintiön seuranta »

Yhteislupa Tornionjoella, lue lisää »

Ilmoita kuolleista kaloista SVU:n portaaliin, lue lisää »

Estä lohiloisen leviäminen, lue lisää »

Kalansyöntisuositukset: Evira, lue lisää » Ruotsin Livsmedelsverketin raportti dioksiineistalue  »

Tutkimus

Lohilaskuri Tornionjoella 2018, Luonnonvarakeskuksen seuranta, lue

tästä »

 

Tornionjoen lohi- ja taimenkanta.

Lue lohikannasta»

​Tornionjoen lohikuolleisuuden syitä (Evira 3.5. 2017) lue lisää » Lue Eviran ja SVA:n raportti tästä »

Luvat ja valvonta

Infokartta Tornionjoelle, tästä» Tornion-Muonionjoella kalastamiseen myydään ns. yhteislupaa. Yhteislupa »

Kaikki kieliversiot yhteisluvan etusivun kautta, tästä »

Tornionjoen kalastussääntöä valvovat Lapin ELY-keskus, Norrbottenin lääninhallitus sekä kummankin valtion toimielimet lainsäädäntönsä mukaan.

Lakeja ja asetuksia

Keskeinen lainsäädäntö Suomessa »

Suomen lohiasetus, avaa tässä »

Lausuntoja

Rajajokikomission lausunto kalastussääntöneuvotteluihin 2018, lue tästä »

Rajajokikomission lausunto Itämeren lohikiintiöstä 2018, lue tästä »

Kaikki rajajokikomission lausunnot

täältä »