SRRJK Komissio Ajankohtaista Vesienhoito Luonnonsuojelu Tulvasuojelu Kalastus Projektit Lausunnot Yhteystiedot
Tornionjoen kalastussääntö Lohikanta Kalastusarkisto

Kalastus

Rajajokikomissio on Suomen ja Ruotsin välinen yhteistyöelin. Rajajokisopimuksen tarkoituksena on, että kummallakin

maalla on mahdollisuus rajajokien tasapuoliseen käyttöön. 

Erityistä huomiota kiinnitetään siihen, että kalakantojen 

käyttö on kestävää.

Tornionjoen kalastussääntö on olennainen osa 1.10.2010

voimaan astunutta rajajokisopimusta. Kalastussääntö kertoo

mm. pyyntiajat, sallitut ja kielletyt pyyntitavat 

ja pyydykset sekä kalastuspaikat.

Rajajokikomissiolla on oikeus antaa lausunto ennenkuin

kalastusta koskevista määräyksistä ja niistä myönnettävistä

poikkeuksista tehdään päätös.

Tornionjoen kalastussääntö » Apajapaikat »

Huom. Vuosittaiset muutokset kalastussääntöön löytyvät Ruotsin ja Suomen viranomiskokouksen pöytäkirjoista. Vanhemmat Kalastusarkisto-linkissä. Ajankohtaiset tiedot Lapin ELY-keskuksen

sivuilla Kalastus Tornionjoella »

Rajajokisopimus (Suomi)

Rajajokisopimus (Ruotsi)

Rajajokisopimus MMM:n julkaisu, 2011, suomi+ruotsi

Päätöspöytäkirja 2021, lue täällä »

Maa- ja metsätalousministeriön tiedote kalastussäännöstä 2021,

lue täällä »

Rajajokikomission  lausunto Tornionjoen kalastussääntöön vuodelle 2021, lue täällä »

 

Lohisairaudet, tutkimusta

Tornionjoen vaelluskalaraportti 2021, biologinen selvitys (LUKE ja SLU), lue tässä »

Tutkimus

Lohilaskuri Tornionjoella 2018, Luonnonvarakeskuksen seuranta, lue

tästä »

 

Tornionjoen lohi- ja taimenkanta.

Lue lohikannasta»

​Tornionjoen lohikuolleisuuden syitä (Evira 3.5. 2017) lue lisää » Lue Eviran ja SVA:n raportti tästä »

Luvat ja valvonta

Infokartta Tornionjoelle, tästä» Tornion-Muonionjoella kalastamiseen myydään ns. yhteislupaa. Yhteislupa »

Kaikki kieliversiot yhteisluvan etusivun kautta, tästä »

Tornionjoen kalastussääntöä valvovat Lapin ELY-keskus, Norrbottenin lääninhallitus sekä kummankin valtion toimielimet lainsäädäntönsä mukaan.

Lakeja ja asetuksia

Suomen lohiasetus, avaa tässä »

Lausuntoja

Kaikki rajajokikomission lausunnot

täältä »