SRRJK Komissio Ajankohtaista Vesienhoito Luonnonsuojelu Tulvasuojelu Kalastus Projektit Lausunnot Yhteystiedot
Tornionjoen kalastussääntö Lohikanta Kalastusarkisto

Kalastus

Rajajokikomissio on Suomen ja Ruotsin välinen yhteistyöelin. Rajajokisopimuksen tarkoituksena on, että kummallakin

maalla on mahdollisuus rajajokien tasapuoliseen käyttöön. 

Erityistä huomiota kiinnitetään siihen, että kalakantojen 

käyttö on kestävää.

Tornionjoen kalastussääntö on olennainen osa 1.10.2010

voimaan astunutta rajajokisopimusta. Kalastussääntö kertoo

mm. pyyntiajat, sallitut ja kielletyt pyyntitavat 

ja pyydykset sekä kalastuspaikat.

Rajajokikomissiolla on oikeus antaa lausunto ennenkuin

kalastusta koskevista määräyksistä ja niistä myönnettävistä

poikkeuksista tehdään päätös.

Tornionjoen kalastussääntö » Apajapaikat »

Huom. Vuosittaiset muutokset kalastussääntöön löytyvät Ruotsin ja Suomen viranomiskokouksen pöytäkirjoista. Vanhemmat Kalastusarkisto-linkissä. Ajankohtaiset tiedot Lapin ELY-keskuksen

sivuilla Kalastus Tornionjoella »

Rajajokisopimus (Suomi)

Rajajokisopimus (Ruotsi)

Rajajokisopimus MMM:n julkaisu, 2011, suomi+ruotsi

Kalastus Tornionjoella 2021

Yhteislupa

Lupakauppa ja yleistä tietoa täältä »

Esite 2021, avaa täältä »

Saalisilmoitus

Ilmoita lohisaaliisi helposti sovelluksessa lohitilasto.fi

Lapin ELY-keskuksen ohjeet Tornionjoelle

Lue täältä »

 

Kalastuksenvalvonta

Suomi

Merialue: Pekka Pyykönen työpuhelin: 0295 037 505

Jokialueet:

Juha Niemelä puh.0295 037 040

Petteri Ikonen puh.0295 037 025

Mika Askonen puh.0295 037 104

Sauli Rauhala puh.0295 037 101

Ruotsi

Kaj Kottelin +46 706 423 991 (osaa myös suomea)

John Malmström +46 (0)1022 55 666

Sairaiden lohien tutkimus

 Jos löydät sairaita, oireellisia lohia, ne voi toimittaa Ruokaviraston Oulun toimipaikkaan. Ennen toimitusta, pyydä ohjeet laboratoriosta puh.0504778646. Mikäli toimitus ei onnistu, ota yhteys Luonnonvarakeskuksen yhteyshenkilöön puh.0295 322 192

Ilmoitukset sairaista ja kuolleista kaloista voi tehdä myös SVA:n (Statens veterinärmedicinska anstalt)  ilmoitusportaaliin(siirryt toiseen palveluun).

Tornionjoen ja Simojoen nousulohiseuranta (Luonnonvarakeskus Luke), seuraa täällä »

Suomen ja Ruotsin neuvottelujen päätöspöytäkirja 2021, lue täällä »

Maa- ja metsätalousministeriön tiedote kalastussäännöstä 2021,

lue täällä »

Rajajokikomission  lausunto Tornionjoen kalastussääntöön vuodelle 2021, lue täällä »

 

Tornionjoen vaelluskalaraportti 2021, biologinen selvitys (LUKE ja SLU), lue tässä »

Tutkimus

Lohilaskuri Tornionjoella 2018, Luonnonvarakeskuksen seuranta, lue

tästä »

 

Tornionjoen lohi- ja taimenkanta.

Lue lohikannasta»

​Tornionjoen lohikuolleisuuden syitä (Evira 3.5. 2017) lue lisää » Lue Eviran ja SVA:n raportti tästä »

Luvat ja valvonta

Infokartta Tornionjoelle, tästä» Tornion-Muonionjoella kalastamiseen myydään ns. yhteislupaa. Yhteislupa »

Kaikki kieliversiot yhteisluvan etusivun kautta, tästä »

Tornionjoen kalastussääntöä valvovat Lapin ELY-keskus, Norrbottenin lääninhallitus sekä kummankin valtion toimielimet lainsäädäntönsä mukaan.

Lakeja ja asetuksia

Suomen lohiasetus, avaa tässä »

Lausuntoja

Kaikki rajajokikomission lausunnot

täältä »