SRRVK Komišuuni Jäsenet Aijankohtasta Vesittenhoito Tulvasuojelu Kalastus Kaartat Yhtheystiot Histuuria

Kalastus

Tornionväylää koskevat kalastussäänöt oon sopimuksheen sisästetty osa, ja säätää säänöt, jokka koskeva

suojattuja aluheita, kalastuskausia ja määräaikasia kausia, vähittäismittoja, kalastusvehkheitä ja niitten käyttöjä. 

Ylheiset valtuutetut oon Suomen ja Ruottin hallitusten määrittämät ja net käsittelevä kalastussäänön poikkeavia taipumuksia joka vuen pohjalta.  

Semmoset poikkeavat taipumukset häätyy määritellä kalatilantheen muuttumisen pohjalta ja saattaa vaikka koskea kalastuskausia. 

Tornioväylän kalastussääntö meänkielelä

Piilaaka kalastussääntö

Rajaväyläsopimus (Suomi, pdf)

Rajaväyläsopimus (Ruotti, pdf)

Rajaväyläsopimus MMM:n julkasu 2014, suomi+ruotti

Rajaväyläsopimus englanniksi (pdf), MMM:n julkasu 2013

Rajaväyläsopimus (Pohjos-saame, pdf) 

Rajaväyläsopimus (Meänkieli, pdf)

Käythöön otetut jeukraaffiset aluheet

a) Könkämäeno ja Muonionväylä ja se osa Tornionväylästä ja järvistä,

mistä Suomen ja Ruottin maitten välilä raja kulkee (rajaväylät)

b) vesijuoksut, jokka oon rajaväylien sivujuoksut,

mutta ei vesijuoksut jokka virtaava väyhlään; mutta 

c) Tornionväylän haarojen suut ja 

d) Pohjanlahen pohjospuoli ja sen viivan sisälä, jota veethään Haaparannan haminasta Skomakarenin  koilisimphaan kohthaan, Ylikarin itäsimphään kohthaan, Sarvenkatajan pohjosimphaan kohthaan ja sieltä sitte suorhaan ithään riikinrajale ja vielä siittä etelhään riikinraijaa pitkin Tornion ja Kemin kuntien rajale saakka ja jatkossa koilisheen kunnanraijaa pitkin manterheele.


Tornionväylän kalastuslisensi 2021, lue lissää »
näistä asioista

Lohiparasiitin leviämisen estäminen, lue lissää »

http://fsgk.se/img/P4291929-3-2.png

http://fsgk.se/img/P4291929-3-2.png

http://fsgk.se/img/P4291929-3-2.png

Tutkimista ja statistiikkiä 

Kalakannan vara »

Lait

Keskeinen lainsäädäntö Suomessa »

2018 föreskrifter (Havs och vattenmyndigheten) läs här »

Muita yhtheyksiä

Ruottin vesittenhoionviranomanen »

Suomalainen maanpruuki ministraatti »

Baltian meren porttaali »