FSGK Kommissionen Aktuellt Vattenvård Översvämning Naturskydd Fiske Yttrande Kontakt Vattenråd VRO1
Internationell vattenfakta

Internationellt

EEA Europas miljöbyrå

Nya publikationer:

Rapport om vattenstatus i Europa

OBS! På engelska

Rapport om vattenförvaltningen i Europa

OBS! På engelska