FSGK Kommissionen Aktuellt Vattenvård Översvämning Naturskydd Fiske Yttrande Kontakt Vattenråd VRO1
Fiskestadga Fiskefrågor arkiv

Fiskearkiv

Tidigare publicerade handlingar och länkar om fiskefrågor på kommissionens hemsida.

År 2020

Sverige och Finland kom överens om fisket i Torneälven 2020. Läs protokoll här»

Fisketillstånd år 2020, öppna broschyren här »

Fisketillsyn: Kaj Kottelin mobil +46706423991, Sebastian Lukin mobil: +46703356572, Dan Blomkvist tel: +46 102255246

Finska tillsyn: Juha Niemelä mobil +358503963663, Petteri Ikonen +358503805158, Pekka Pyykönen tel. +358503128905, Jouni Hiltunen +358405717043

Laxuppvandring, Naturresursinstitutet LUKE, följ här »

Gränsälvskommissionens andra yttrande om fiskestadgan 2020, läs här »

Forskning

Biologiskt underlag om Torneälvens vandringsfiskar 2020, läs här »

Presentation: Update in salmon sickness, 2019 , läs mer »

Laxdöden i Torneälven 2014-2016, SVA och EVIRA rapport, läs här »

År 2019

Det Gemensamma fiskekortet, öppna

länken här »

Torne-Muonio älvars fångsstatistik, anmäl fångsten lätt. Läs mer » 

Fiskeförhandlingar mellan stater, protokoll år 2019 här »

Pressmeddelandet 2019, läs här »

Torneälvens vandringsfiskrapport, biologiskt underlag 2019 (SLU och Naturresursinstitutet i Finland) läs här »     

FISKETILLSYN på svenska sidan av älven Dan Blomkvist tel. 010 225 5246 (länsstyrelsen), Kaj Kottelin tel. 070 642 3991 och Samuel Hedlund. Finska sidans tillsyn: Petteri Ikonen tel. +358 50 38 05158, Juha Niemelä tel. +358 50 396 3663 och Pekka Pyykönen tel. +358 50 312 8905 

Uppföljning av laxvandringen (Luke), läs här »

Laxkvoten 2019 i Östersjön, läs här »

Uppföljningen av kvoten, Sverige, läs här »

Anmäl döda laxar till SVA »

Stoppa laxparasiten, läs mer »

Om dioxiner: 

Rekommendationer enligt Livsmedelsverket, läs mer »

Rekommendationer enligt Evira, Finland,

läs mer (på finska) »

År 2018

Länsstyrelsens information om fisket 2018, läs här »  

information om fisket 2018, läs här »  

Länsstyrelsens information om fisket 2018, läs här »  

NTM-centralens information om Torneälven 2018, läs här »

Laxkvoten 2018 i Sverige, uppföljning » Kvoten i Finland 2018, uppföljning »

Gränsälvskortet/det gemensamma fiskekortet på Torneälven 2018, läs mer »

Torneälvens vandringsfiskrapport, biologiskt underlag 2018 (SLU och Naturresursinstitutet i Finland), läs här »     

Protokoll år 2018 här »

Laxkvoten i Finland, uppföljning se här»

År 2017

Fisket på Torneälven 2017. Läs fiskemyndigheternas protokoll här »

Laxfisket i Finland, läs ministeriets pressmeddelande 2017-04-27 här » Statsrådets (Finland) förordning läs här » OBS, text först på finska därefter även på svenska.

Torneälvens vandringsfiskar, SLU soch Lukes rapport 2016, läs här »

Länsstyrelsen satsar på fiskeinformation i år (2015),   läs mer » ny broschyr »

SALCOM- Svensk-finskt samarbete för att gynna vildlaxen, Läs mer »

Fiskeregler på Torneälven 2014. Läs myndigheternas protokoll här »

Gränsälvskommissionens yttrande om fiskekvot på Östersjön 2014, läs mer »

Lax- och vattenparlament i Torneå den 11-12 november 2014 Läs mer » 

2014 Rekordår för laxar på Torneälven, Vilt-och fiskeriforskningen informerar, läs här »

Forskning, arkiv

Torneälvens vandringsfiskar, SLUs och Lukes rapport 2015, läs här »

Dioksinhalter undersöks i Sverige, SR 2014-08-12, läs här »

Dioksinhalter undersöks i Sverige, SR 2014-08-12, läs här »

Finland och Sverige följer  lax  på Torneälven i Kattilakoski.

Läs mer »

SLUs och Vilt -och fiskeriforsknings rapport 2013, innehåller bl a fångststatisktik, läs här »

Dioxinhalter i lax (Livsmedelsverket 11/2013), läs mer »

Vilt- och fiskeriforskningsinstitutet

publicerade nya statistik.

Producentpriset på fisk år 2012, Finlands officiella statistik, RKTL 1/2013,

läs här, även på svenska »

Utrikeshandeln med fisk år 2012,

Finlands officiella statistik RKTL 2/2013 läs här, även på svenska »

Tillstånd och bevakning

Det gemensamma fiskekortet, brochyren 2014. Svenska versionen, i två filar Sida 1» , Sida2»

Laxfiske på sommaren 2013.

Förordning om fiske på Torneälven 2013, läs här »

Avtal mellan Finland och Sverige år 2013, läs beslutet »

läs protokoll »

Statens regalrätt i Finland. Riksdagsledamotens fråga samt ministerns svar, läs här »

Finska Jord-och skogsbruksministeriets pressmeddelande om fisket sommaren 2013    (på svenska) här »

Seminarier

Kattilakoski-infomöte 31/8/2015, presentationer Virve Sallisalmi FSGK, Johan Dannewitz och Stefan Palm SLU, Håkan Carlstrand Havs och vattenmyndigheten

Finlands nationella laxstrategi,

öppet möte i Pello den 3 maj 2013, presentationerna (på finska) finns

på Lapplands förbund sidor,

läs här »

Laxseminarium i Torneå den 6-7 september 2012

Alla presentationer finns på hemsida av Lapplands förbund, läs här »

Yttranden

Gränsälvskommissionens yttrande om förhandlingar om fiskestadgan 2014, läs här »

Kommissionens yttrande om fiskestadgan och förhandlingar mellan Finland och Sverige

2013, läs här »