SRRJK Komissio Ajankohtaista Vesienhoito Luonnonsuojelu Tulvasuojelu Kalastus Projektit Lausunnot Yhteystiedot
Tornionjoen kalastussääntö Lohikanta Kalastusarkisto

Kalastus

Rajajokikomissio on Suomen ja Ruotsin välinen yhteistyöelin. Rajajokisopimuksen tarkoituksena on, että kummallakin

maalla on mahdollisuus rajajokien tasapuoliseen käyttöön. 

Erityistä huomiota kiinnitetään siihen, että kalakantojen 

käyttö on kestävää.

Tornionjoen kalastussääntö on olennainen osa 1.10.2010

voimaan astunutta rajajokisopimusta. Kalastussääntö kertoo

mm. pyyntiajat, sallitut ja kielletyt pyyntitavat 

ja pyydykset sekä kalastuspaikat.

Rajajokikomissiolla on oikeus antaa lausunto ennenkuin

kalastusta koskevista määräyksistä ja niistä myönnettävistä

poikkeuksista tehdään päätös.

Tornionjoen kalastussääntö » Apajapaikat »

Huom. Vuosittaiset muutokset kalastussääntöön löytyvät Ruotsin ja Suomen viranomiskokouksen pöytäkirjoista, ks. oikealla ja vanhemmat Kalastusarkisto-linkissä. Ajankohtaiset tiedot Lapin ELY-keskuksen

sivuilla Kalastus Tornionjoella »

Rajajokisopimus (Suomi)

Rajajokisopimus (Ruotsi)

Rajajokisopimus MMM:n julkaisu, 2011, suomi+ruotsi

Yhteislupa 2017, avaa sivut tässä » 

Esite avaa tästä »

Tornionjoen kalastussääntö 2017

Lapin ELY-keskus: Kalastus Tornionjoella »

MMM:n tiedote neuvotteluista Ruotsin kanssa 5.4.2017, lue tässä »

Ruotsin ja Suomen viranomaiskokouksen pöytäkirja, lue tässä »

Suomen lohiasetus, avaa tässä »

MMM:n tiedote Suomen lohenkalastuksesta 27.4.2017, lue tässä »

Ilmoita kuolleista lohikaloista SVA:lle tästä » Taustatietoa SVA:lta

tästä » (huom.ruotsiksi)

Tornionjoen vaelluskalojen tila, raportti SLU ja Luke 2016, lue tästä »

Tornionjoen lohikuolleisuuden syitä (Evira 3.5. 2017) lue lisää » Lue Eviran ja SVA:n raportti tästä »

Nousulohiseuranta Luke, lue tästä »

KALASTUKSENVALVONTA Suomen puolella: Pekka Pyykönen puh. 050-312 8905 ja Juha Niemelä puh.050-3963663 sekä Lapin ELY-keskuksen kalatalouspalvelut, Ruotsissa Kaj Kottelin +46706423991.

Kalastuskiintiöt Itämerellä Suomi, lue lisää » Seuranta, katso » Ruotsin lohikiintiö 2017, seuranta »

Kalansyöntisuositukset: Evira, lue lisää » Ruotsin Livsmedelsverketin raportti dioksiineista, lue  »

Tutkimus

Lohilaskuri Tornionjoella 2015, Luonnonvarakeskuksen seuranta 

lue lisää»

Kaikuluotaus Tornionjoella 2014, RKTL » Tiedote 4.7.2014, tästä »

Lohen poikasmäärät Tornionjoessa

(RKTL) »

Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos seuraa kaikuluotaamalla Tornionjoen lohi- ja taimenkantaa.

Lue lohikannasta»

Luvat ja valvonta

Tornionjoen kalastusalueen kalastussääntö on olennainen osa Suomen ja Ruotsin välistä rajajokisopimusta.

Kalastussääntöä valvovat Lapin ELY-keskus, Norrbottenin lääninhallitus sekä kummankin valtion toimielimet lainsäädäntönsä mukaan. Suomen puolela Peräpohjolan poliisi, raja- ja merivartiosto sekä tulli. Ruotsissa Kustbevakning ja lääninhallituksen valtuuttamat tarkastajat joella.

Tornion-Muonionjoella kalastamiseen myydään ns. yhteislupaa. Yhteislupa »

Infokartta Tornionjoelle, tästä»

Yhteisluvan esite Tornionjoelle. Avaa esite, Sivu 1» , sivu 2 »

Kaikki kieliversiot yhteisluvan etusivun kautta, tästä »

Seminaareja

Lohi- ja vesiparlamentti 11.-12.11.2014 Torniossa, lue esitelmät »

Lausuntoja

Rajajokikomission lausunto Tornionjoen kalastussääntöä vuonna 2015 koskeviin neuvotteluihin 5.2.2015, lue tästä »

Kaikki komission lausunnot

täältä »